Christen Jørgensen Skaarup ( - 1736)

Fra AarhusWiki

Christen Jørgensen Skaarup (død 1736, begravet i Aarhus Domkirke), var Vejer og Maaler i Aarhus i perioden 1703-1736. Christen fik 30. juli 1703 kongelig stadfæstelse som vejer og måler i Aarhus, og var tillige købmand og negociant.

Privatliv

Christen Jørgensen Skaarup var søn af Købmand i Aarhus, Kæmner Jørgen Andersen Hørning. Christen blev første gang gift i 1701 med Maren Pedersdatter Lassen (født cirka 1673, død 1709, begravet 3. maj), skifte 28. januar 1711, Datter af Peder Lassen til Dybvad og Karen Larsdatter; gift anden gang med Anne Olufsdatter (død 1717), Skifte 29. oktober 1718, Datter af rådmand i Aarhus Oluf Sørensen og Dorthe Johansdatter Althalt; gift tredje gang, kongeligt bevilliget 15. februar 1717 . 8. juli 1721 i Maarslet med Johanne Madsdatter Bergenshammer, Datter af præst i Maarslet Mads Bergenhammer og Kirsten Lipper; hun blev gift anden gang i 1744 med Rasmus Stæhr til Ruballegaard. Børn: Peder Lassen Christensen Skaarup (født 1703, død 1745), Præst i Gjerlev-E. Marie Christensdatter Skaarup (født cirka 1712, død 1740), gift med Mikkel Christensen Overgaard, Præst i Nørup-R. Anne Christensdatter Skaarup (død 1741), gift 1735 med Mogens Blich, Toldforpagter i Aarhus.Dorthe Maria Christensdatter Skaarup, gift med Andreas Stæhr, rådmand i Aarhus. Jørgen Thomas Skaarup (født 1722, død 1801), Apoteker i Randers.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/300,385,399,400,512 - V.A.Secher: "Slægten Secher" 57. Schytte 51 - Hoffmeyer: P.N. - Jy.Saml.4.R.2/198,199