Christen Jørgensen Skaarup ( - 1736)

Fra AarhusWiki

Christen Jørgensen Skaarup (død 1736, begravet i Aarhus Domkirke), var vejer og måler i Aarhus i perioden 1703-1736. Han var tillige købmand og negociant.

Christen Jørgensen Skaarups indtrådte i embedet som vejer og måler ved kongelig stadfæstelse den 30. juli 1703.

Privatliv

Christen Jørgensen Skaarup var søn af kæmner og købmand i Aarhus Jørgen Andersen Hørning.

Skaarup blev første gang gift i 1701 med Maren Pedersdatter Lassen (ca. 1673-1709), datter af Peder Lassen til Dybvad og Karen Larsdatter.
Han blev gift anden gang med Anne Olufsdatter (død 1717), datter af rådmand i Aarhus Oluf Sørensen og Dorthe Johansdatter Althalt.
Han blev gift tredje gang 8. juli 1721 i Mårslet med Johanne Madsdatter Bergenshammer, datter af præst i Mårslet Mads Bergenhammer og Kirsten Lipper. Ægteskabet med Skaarup var hendes første, men efter hans død blev hun gift igen i 1744 med Rasmus Stæhr til Ruballegaard.

Christen Jørgensen Skaarup blev far til:

  • Peder Lassen Christensen Skaarup (1703-1745), præst i Gjerlev-E.
  • Marie Christensdatter Skaarup (ca. 1712-1740), gift med Mikkel Christensen Overgaard, præst i Nørup-R.
  • Anne Christensdatter Skaarup (-1741), gift 1735 med Mogens Blich, toldforpagter i Aarhus.
  • Dorthe Maria Christensdatter Skaarup, gift med Andreas Stæhr, rådmand i Aarhus.
  • Jørgen Thomas Skaarup (1722-1801), apoteker i Randers.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer I/300,385,399,400,512 - V.A.Secher: "Slægten Secher" 57. Schytte 51 - Hoffmeyer: P.N. - Jy.Saml.4.R.2/198,199