Rasmus Pedersen Thestrup (1588-1656)

Fra AarhusWiki

Rasmus Pedersen Thestrup (født 28. juni 1588 i Testrup, død 28. juni 1656 i Aarhus, begravet i Aarhus Domkirke med epitafium), var overformynder i Aarhus i perioden 1626-1638.

Rasmus var desuden Oldermand i Kræmmerlavet i 1622 og 1641, Oldermand for Rodemesterlavet 1626, kæmner i 1623, konstitueret Byfoged under Fjendernes Okkupation i perioden 1628-1629 og Overkøbmand i 1649.

Ejede en del ejendomme i blandt andet Mejlgade - heri blandt muligvis Mejlgade 25.

Privatliv

Rasmus Pedersen Thestrup er Søn af Peder Nielsen og Ingeborg Pedersdatter Fogh, og tog Borgerskab i Aarhus som Købmand 11. juli 1605. Rasmus blev 8. juli 1610 gift i Aarhus med Maren Olufsdatter (født 6. august 1592), Datter af Oluf Michelsen Bødiker og Mette Christensdatter i Aarhus. Hun var tidligere gift med Borger i Aarhus, Niels Jensen Karlbye.


Børn:

 • Peder Rasmussen Thestrup (født 1612, død 1640), Captajn i Toksværd.
 • Oluf Rasmussen Thestrup (født 1613, død 1673), Præst i Dalby.
 • Ingeborg Rasmusdatter Thestrup (født 1617, død 1629).
 • Niels Rasmussen Thestrup (født 1618, død 1637)
 • Maren Rasmusdatter Thestrup (født 1620, død 1621).
 • Mette Rasmusdatter Thestrup (født 1625, død 1699), gift med Jens Sørensen Winther, rådmand i Aarhus.
 • Peder Rasmussen Fogh Thestrup (født 1625, død 1682), Præst i Husby.
 • Clemens Rasmussen Thestrup (født 1627, død 1669), Præst i Hjerm.
 • Christen Rasmussen Thestrup (født 1630, død 1634)
 • Willum Worm Rasmussen Thestrup (født 1630, død 1673), Købmand i Aarhus.
 • Ingeborg Rasmussen Thestrup (født 1632, død 1652).

Kilder og litteratur

 • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
 • Huberts II/190 flg.,307 flg. - Gjessing: "Jubellærere" I/473, 480 - Hoffmeyer II/25,38 - A.S.A.1929/204 - H.A.Møller: "Stampe og Thestrup" 181