Willum Worm Rasmussen Thestrup (1630-1673)

Fra AarhusWiki

Willum Worm Rasmussen Thestrup (født 11. juli 1630 i Aarhus, død 1673, Skifte 6. november 1673), var købmand i Aarhus, tillige Underdegn ved Aarhus Vor Frue Kirke omkring 1673.

Var ejer af Mejlgade 25, som han pantsatte i 1669 til sognepræsten i Ørsted, Thøger Nielsen Fregerslev.

Privatliv

Willum Worm Rasmussen Thestrup er Søn af Købmand i Aarhus Rasmus Pedersen Thestrup og Maren Olufsdatter; han var gift med Karen Friis, vist Datter af Præst i Aarslev Jørgen Nielsen Nielstrup og Anne Nielsdater Friis.


Kilder og Litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bevillingsmænd i Århus, 1941
  • Møller: "Stampe og Thestrup" 230 - A.S.A.1934/31 - Hoffmeyer:P.N.