Jørgen Skeel (1578-1631)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Kobberstik med portræt af Jørgen Skeel (1578-1631). Kunstner Jacob Folkema (1692-1767), 1746, Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Jørgen Skeel var en adelsmand, der var arving til adskillige gårde og landområder i Jylland.

Født 13. maj 1578 på Fussingø Slot, død 19. juli 1631 på Hvidkilde Gods.

Søn af Christen Skeel (1543-1595) og hustru Margrethe Ottesdatter Brahe (1551-1614), datter af Otte Brahe (1518-1571) og Beate Clausdatter Bille (1526-1605). Det gør den kendte astronom Tycho Brahe (1546-1601) til Jørgens Skeels morbror. Jørgen Skeel var desuden bror til de betydningsfulde adelsmænd Albret Skeel (1572-1639) og Otte Skeel (1576-1634).

Gift første gang 29. september 1607 i Viborg med Kirsten Lunge (1581-1609), datter af adelsmanden Ove Christoffersen Lunge (1548-1601) til Odden.
Gift anden gang 1. maj 1614 med Jytte Brock (1595-1640), datter af adelmanden Esge Brok (1578-1631) til Estrup. Gennem dette ægteskab tilegnede Jørgen Skeel sig godset Gammel Estrup, som hans efterkommere sidenhen beboede i århundreder, hvormed slægten fik tilhørsforhold til Østjylland og det nært liggende Aarhus.
Med sine hustruer fik Jørgen Skeel i alt seks børn, hvoraf kun den yngste, Christen 'den rige' Skeel (1623-1688) levede et langt liv.

Jørgen Skeel gik på Aarhus Skole fra 1587 sammen med sin bror Otte Skeel (1576-1634). I 1590 rejse han udenlands og var bl.a. i Strasbourg, Frankrig, Italien og Tyskland. Han kom hjem i 1598 og blev i 1600-1607 hofjunker. Gennem denne post ledsagede han jævnligt gesandtskaber udenlands og fulgte i 1606 kong Christian 4. på en rejse til England.

Fra 27. juni 1607 til 16. oktober 1627 var han lensmand på Kalø, i 1609 blev han løjtnant ved morbroderen Knud Brahes (1554-1601) kompagni. Her udmærkede han sig i 1611 under Kalmarkrigen, hvorefter han i 1612-1629 bestred posten som ritmester over den hvide fane. I 1616 blev han ridder af den væbnede arm, hvilket var et symbol for den ridderorden, som Christian 4. havde oprettet og uddelte i 1616 for hæderfulde bedrifter under Kalmarkrigen 1611-1613.

I 1626 ledsagede han kongen til Tyskland og blev i 1627 udnævnt til rigsmarsk. I 1629 blev han lensmand på Vestervig.

Jørgen Skeel har både en gravsten og et epitaf, der mindes ham og hans hustruer, i Aarhus Domkirke.

Litteratur og kilder