Jens Rasmussen Lassen

Fra AarhusWiki

Jens Rasmussen Lassen (født i Aarhus, død 5. december 1693, begravet i Aarhus Domkirke med epitafium) var kæmner i Aarhus i 1662 og blev udnævnt til rådmand 15. januar 1664 med kongelig konfirmation 20. september 1670. Han bestred embedet til 1693.

Han var desuden købmand og overformynder i 1684.

Jens Rasmussen Lassen var søn af overformynder Rasmus Lassen og Anne Rasmusdatter.

Han var gift med Ane Jacobsdatter Winther (død 1713), datter af købmand i Viborg Jacob Sørensen Winther og Kirsten Trane. Efter Jens Rasmussen Lassens død blev hun gift anden gang med præsten Mads Sørensen Lyngaae.

Jens Rasmussen Lassen blev far til præst i Aalborg Rasmus Jensen Lassen (1678-1725).

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N. - Schytte 57 - A.S.A.1935/72,1938/125