Jens Rasmussen Lassen

Fra AarhusWiki

Jens Rasmussen Lassen (født i Aarhus, død 5. december 1693, begravet i Aarhus Domkirke med epitafium), var kæmner i 1662, udnævnt til rådmand 15. januar 1674 med kongelig konfirmation 20. september 1670, Købmand, Overformynder i 1684. Jens Rasmussen Lassen var rådmand i Aarhus i perioden 1664-1693.

Privatliv

Jens Rasmussen Lassen var søn af Overformynder Rasmus Lassen og Anne Rasmusdatter; han var gift med Ane Jacobsdatter Winther (død 1713), Datter af Købmand i Viborg Jacob Sørensen Winther og Kirsten Trane; hun blev gift anden gang med Præsten Mads Sørensen Lyngaae. Søn: Rasmus Jensen Lassen (født 1678, død 1725), Præst i Aalborg.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Hoffmeyer: P.N. - Schytte 57 - A.S.A.1935/72,1938/125