Johan Braem (1648-1713)

Fra AarhusWiki

Johan Braem var biskop over Aarhus Stift i perioden 1691-1713.

Født 12. april 1648 i København, død 21. maj 1713 i Aarhus. Her er han begravet i Aarhus Domkirke, hvor der findes et epitafium til minde om ham.

Søn af købmand Gødert Braem (1601-1655) og Dorthe Davidsen (ca. 1617-1677) og dermed bror til etatsråd Gothard Braem.

Gift 21. september 1682 med Mette Harboe (1652-1709), datter af tolder i Frederikshald Christopher Harboe (-1652) og Ursula Kaal.

Johan Braem blev student ved Roskilde Skole i 1665 og blev derefter huslærer hos Københavns borgmester, den senere præsident, Peder Resen. I 1667 tog han teologisk eksamen og rejste året efter udenlands over Tyskland til Holland. På sin rejse opholdt han sig længe i Leiden, hvor han studerede teologi under Johannes Coccejus samt cartesiansk filosofi og orientalsk filologi med fokus på rabbinsk teologi. Senere fortsatte han sine orientalske studier i England, særligt i Oxford under Edward Pococke, mens han viderebeskæftigede sig med sine teologiske studier i Wittenberg, hvor han bl.a. hørte Abraham Calovius og Johannes Quenstedt.

I 1674 kom han hjem til Danmark igen og blev allerede samme år rektor ved Helsingørs latinskole. I 1675 tog han magistergraden, og i 1681 blev han for en kort stund sognepræst ved St. Peders Kirke i Næstved, indtil han senere samme år blev udnævnt til domprovst i Roskilde. I

1691 blev han biskop i Aarhus og modtog senere samme år en doktorgrad i teologi ved kongelig udnævnelse. Som biskop var han stærkt interesseret i Aarhus Stifts administration og søgte bl.a. at få forbedret præsternes løn. I 1703 stiftede han en gejstlig enke kasse for Aarhus Stift og lod senere Konventsalen i Aarhus Domkirke restaurere.

Se også

Litteratur og kilder

Dansk Biografisk Leksikon, bind III, "Bille-Brandstrup", J.H. Schultz Forlag, 1934. Indscannet af Slægtsforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/911670.pdf