Jens Assersøn (-1306)

Fra AarhusWiki

Jens Assersøn (eller Jens Assersen, nogle steder kaldt Johan Asgersen) var biskop i Aarhus i perioden 1288-1306.

Ukendt fødselsår, død 1. april 1306.

Jens Assersøn kom fra en fornem familie og var beslægtet med ærkebiskop Jens Grand.

Han blev af nogle kaldt biskop Tyges eftermand, fordi han overtog bispeembedet fra biskop Tyge 2. (-1288).

Jens Assersøn var en af de to jyske biskopper, som kong Erik Menved i 1299 brugte som vidner ved sin appel til pavestolen om ikke at erstatte den daværende ærkebiskop i Danmark, Jens Grand, med den franske ærkebiskop Isarnus over Riga og Lund. I lighed med dette nævnes Jens Assersøn i kilderne oftest i form af sin egenskab som medlem af kongens råd.

Jens Assersøn var gavmild over for både sit domkapitel, skolemesteren og korpræsterne, som han donerede adskillige gaver til. Til domkapitlet gav han eksempelvis nogle sølvbægre til en værdi af 140 mark penge.

Se også

Litteratur og kilder