Jens Nielsen Mørche (1576-1627)

Fra AarhusWiki

Jens Nielsen Mørche (født cirka 1576 i Aarhus, død 1. juli 1627 i Aarhus) var kæmner i Aarhus i årene 1614 og 1615.

Privatliv

Jens Nielsen Mørche var søn af borger i Aarhus Niels Mørche og hustru Kirsten.

Jens Nielsen Mørche fik 22. maj 1616 skøde på en gård ved Mindet og ejede tillige en gård i Mejlgade.

Han var gift med Maren Jensdatter (født cirka 1581, død 25. juni 1618, 37 år gammel) og senere Margrethe Klavsdatter. Han blev far til:

  • Jens Jensen Mørche (født cirka 1608), præst i Brovst
  • Niels Jensen Mørche
  • Søren Jensen Mørche, borgerskab i Aarhus 11. februar 1641, købmand og kæmner i 1660
  • Rasmus Jensen Mørche
  • Peder Jensen Mørche, forpagter på Søbygaard i Aarhus Stift
  • Laurids Jensen Mørche
  • Kirsten Jensdatter Mørche

Jens Nielsen Mørche døde 51 år gammel og fik en ligsten i Aarhus Domkirke. Der findes et skifte efter ham fra 16. juli 1627.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og bevillingsmænd i Århus, 1941
  • Arkiv for Genealogi og Heraldik 270