Jesper Nielsen Hutfeld (1626-1696)

Fra AarhusWiki

Jesper Nielsen Hutfeld (født 26. februar i Roskilde, død 22. januar 1696 i Aarhus, begravet i Aarhus Domkirke med Epitafium), var Borgmester i Aarhus i Aarhus i perioden 1666-1679, udnævnt 6. december 1666, konfirmeret 14. september 1670, tillige Landkommissarius, i 1692 Kammerassessor og ejer af Skaarupgaard.

Jesper Nielsen Hutfeld kom i 1641 i tjeneste hos Lagmand Hans Nielsen Ferslev i Frederiksstad, i perioden 1643-47 Bogholder ved Sølvværket i Kongsberg i Norge, i perioden 1647-52 i tjeneste hos Hannibal Sehested, i 1652 Fuldmægtig hos Mogens Friis på Faurskov, 1658 Ridefoged over Skanderborg Len, 1660 Ridefoged på Kalø, 1665 Stiftsskriver i Aarhus Stift.

Privatliv

Jesper Nielsen Hutfeld var søn af Rådmand i Haderslev Niels Lauridsen Hutfeld og Marie Nielsen Ferslev i Frederiksstad. Jesper blev 3. maj 1663 gift i Aarhus med Sidsel Christensdatter Clementin (født 8. januar 1643 i Næstved, død 16. september 1713), Datter af Magister Christen Clementin og Mette Mathiasdatter Jacobæa.

Børn: Christen Jespersen Hutfeld (født 1694, død 1728), præst i Tved. Anne Jespersdatter Hutfeld (født 1665, død 1714), gift med Jens Christensen Friis, præst i Feldballe. Anders Jespersen Hutfeld (født 1667, død 1730), præst i Brabrand. Niels Jespersen Hutfeld (født 1669, død 1738), præst i Holme. Mette Marie Jespersdatter Hutfeld (født 1670, død 1736), gift første gang cirka 1689 med Casper Bernhardsen Suht, gift 2. gang i 1701 med Poul Poulsen, begge præster i Saksild. Clemen Jespersen Hutfeld (født 1680, død 1731), studiosus. Mette Marie Jespersdatter Hutfeld (født 1681). Ingeborg Marie Jespersdatter Hutfeld (død 1762), gift 1717 med Jens Jensen Mundelstrup, konrektor i Aarhus.

Kilder og litteratur

  • H. Friis-Petersen, Embeds- og Bestillingsmænd i Århus, 1941
  • Aarh.St.Aarb.1935/86 - Vahl I/132 - Schytte 62 - Hertel 2/109 Legater og milde Stiftelser 4/13,16 - Hoffmeyer I/410,411,468, 474,II/96 - P.T.5.R.5/266,6/168 - A.g.T.I/399