Mogens Friis (1623-1675)

Fra AarhusWiki
Portræt af Mogens Friis (1623-1675) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Mogens Friis til Farskov, Boller m.fl. var greve og stiftamtmand over Aarhus Stift i 1674-1675.

Født 7. september 1623 på Skumstrup ved Aarhus, død 9. juli 1675 i København.

Søn af Niels Friis (1584-1651) til Farskov og Dorte Gyldenstjerne Mogensdatter (1602-1634). Han tilhørte dermed den såkaldte Vadskærlinje af Friisslægten, der havde et egern i deres våbnet.

Gift første gang 5. september 1652 med Anna Sehested (1631-1661), datter af kansler Christen Tomesen Sehested og hustru Mette Rosenkrantz.
Gift anden gang 2. november 1662 med Anna Marie von Offenberg (ca. 1644-1694), datter af Christoph von Offenberg til Lasdohn og Prausen og hustru Marie Hartvigsdatter von Lützow.
Mogens Friis fik tre børn med sin første hustru og fire børn med den anden, hvoraf den ene var den senere stiftamtmand i Aarhus Niels Friis (1665-1699).

Mogens Friis havde sin skolegang på Herlufsholm i 1634-1641 og derefter i Sorø i 1641-1643. Han rejste derpå til udlandet og studerede i Leiden i 1643-1644. I 1644-1646 var han sekretær i kancelliet, og i 1652-1664 var han lensmand på Helgeland. I 1656 blev han landkommissær forlenet med provstiet Tønsberg, og i 1664 blev han amtmand over Lister og Mandal samt skatmester.

I 1671 blev han ridder af Dannebrog og optaget i grevestanden, så han i 1672 kunne oprette grevskabet Frijsenborg og baroniet Friisenvold. Han blev herefter assessor i statskollegiet og højesteret i 1673.

Den 12. april 1674n fik han bestalling som stiftamtmand i Aarhus Stift samt amtmand over Havreballegaard, Kalø og Stjernholm amter. Han døde dog allerede året efter.

Mogens Friis blev af sin samtid omtalt som en forfængelig og ret ubetydelig mand, men som en ivrig og energisk godssamler. Han købte også flere kirker omkring Aarhus, herunder Fårup Kirke, Harlev Kirke, Kolt Kirke, Ormslev Kirke, Sabro Kirke og Sønder Årslev Kirke, som efterfølgende kom til at følge hans slægt under grevskabet Frijsenborg.

Se også

Litteratur og kilder