Kolt Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Kolt Kirke.
Fotograf: Børge Andre Venge, 1957, Aarhus Stadsarkiv.

Kolt Kirke ligger på en bakke i den sydlige del af Kolt, hvor kirkens skib og kor blev bygget af rå og kløvet kamp, kridt- og frådsten samt granitkvadre i hjørnerne mellem 1150 og 1250.

I 1400-tallet erstattedes kirkens oprindelige trælofter med ribbehvælv og omtrent samtidig eller lidt senere byggedes et våbenhus og et tårn til kirken. Våbenhuset er bygget af munkesten i munkeforbandt over et syld af marksten, og tårnet er nederst af rå og kløvede marksten og derover af munkesten i munkeforbandt med bælter af kampesten. Tårnet blev stærkt ombygget ved lensgreve Christian Friis i 1732, hvor der sandsynligvis blev taget noget af højden. Samme år blev der formodentligt også foretaget reparationer på kor og skib. Kirken er derudover blevet renoveret i 1819 ved bygmester Schandorf fra Aarhus og i 1956-59 ved arkitekt Aksel Skov. Kirkens tag har skiftende været af bly, tegl og tagsten, men har siden omkring 1862 været opbygget som i dag med blytag på tårnet og tegltag på resten af kirken.

Ved renoveringen i 1956-59 fandtes spor af kalkmalerier i kirken, men kun udsmykningen i korhvælvet samt en apostelfrise kunne istandsættes. De øvrige kalkmalerier var for fragmentariske og blev kalket over igen.

Kolt Kirke var i middelalderen, og mens Aarhus domkapitel eksisterede, under ærkedegnens tilsyn. I perioden 1671-75 overdrog kongen kirken til Mogens Friis, som indlemmede den i grevskabet Frijsenborg. I 1802 solgtes den på auktion til sognemændene, og i 1924 overgik den til selveje. Siden 1550’erne har kirken været anneks til Ormslev Kirke.

Kirken har bevaret meget af sit middelalderlige inventar, herunder en romansk løvefond i granit, et sengotisk korbuekrucifiks samt en alterkalk og -disk skænket i 1512. Altertavlen er fra 1590, og prædikestolen er fra starten af 1600-tallet, men på disse er senere foretaget ændringer.

Se også

Kolt Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Kolt Kirke

Litteratur og kilder