Niels Friis (1665-1699)

Fra AarhusWiki
Portræt af Niels Friis (1665-1699) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Niels Friis var greve til Frijsenborg og stiftamtmand i Aarhus i 1688-1699.

Født 22. juni 1665 på Frijsenborg Slot, død af et slagtilfælde 9. februar 1699 i Den Haag.

Søn af greve Mogens Friis (1623-1675) til Frijsenborg og Skumstrup og Anna Maria Offenberg (ca. 1644-1694).

Gift 14. september 1688 med Christine Sofie Reventlow (1672-1757), datter af den senere storkansler grev Conrad Reventlow. Hun var dermed også søster til dronning Anna Sofie og fik en stor medgift ved hendes ægteskab med Niels Friis. Sammen fik de fem børn.
Oprindeligt var det planlagt, at Niels Friis skulle være indgået i et andet ægteskab, da han som dreng var blevet lovet til Peder Schumacher Griffenfelds datter, Charlotte Amalie, af sin far. Det blev dog opgivet efter Griffenfelds fald.

Niels Friis arvede sin fars grevskab i 1675 og blev kammerherre i 1688. Samme år blev han indsat som stiftsbefalingsmand over Viborg Stift og stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift samt amtmand over Aarhusgaard og Stjernholm amter. Han forblev på posterne frem til sin død i 1699.

Desuden blev han Envoyé extraord. i Holland i 1697 og ridder af Dannebrog i 1698.

Se også

Litteratur og kilder