Havreballegaard Amt

Fra AarhusWiki

Havreballegaard Amt var et amt, der eksisterede fra 1660 til 1799 og var underlagt Aarhus Stift.

Før Havreballegaard Amt blev oprettet, havde det været Aarhusgaard Len, der var blevet styret fra lensmandsboligen Aarhusgaard.

Under Havreballegaard Amt hørte Aarhus Købstad og herrederne Ning, Hasle og Vester Lisbjerg.

Havreballegaard Amt havde navn efter Havreballegaard, der i dag hedder Marselisborg. Amtet var på trods af en forholdsvis stor afstand sammenføjet med Stjernholm Amt syd for Skanderborg, således at de to amter hørte sammen under én amtmand, der tillige altid var stiftamtmand over Aarhus Stift. Af samme grund befandt Havreballegaard Amts administrative myndighed sig oftest i Aarhus Købstad.

En samtidskilde skrev om Havreballe Amt, at "Udi dette Amt findes skiønne Skove, skiønne fiskerige ferske Søer, saasom Soelbergsøe, Brabandsøe eller Aabyesøe, som har sit Udløb ved en Aae igiennem Staden Aarhuus ud i Havet, og igiennem Havnen ved Mindehoved; ligeledes ypperlige løbende Aaer, saasom Morsletaae, Liisbiergaae etc., ved hvilke ere anlagte ypperlige Mølleværker, saasom: Aarhuusmølle, Skaademølle, Allerupmølle, Ingeslevmølle etc."

Havreballegaard Amt har haft følgende amtmænd:

Se også

Litteratur og kilder