Brabrand Sø

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Brabrand Sø, 1967

Brabrand Sø ligger ved Brabrand vest for Aarhus. Med sin beliggenhed i Aarhus Ådal er søen forbundet med Aarhus Å. Søen er tre km. lang og op til 2,7 meter dyb og har et rigt fugle- og dyreliv.

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Brabrand Sø er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Historie

Sammen med Aarhus Å og Årslev Engsø ligger Brabrand Sø i en tunneldal fra istiden. Dalen var oprindeligt en 12 km lang fjord – betegnet Brabrandfjorden – på strækningen fra landsbyen Skibby til åens udløb ved Åboulevarden. Fjorden blev dannet for 8.000 år siden og var sejlbar indtil vikingetiden og sandsynligvis til den tidlige middelalder. Forløbet tættest på byen blev gradvist omdannet til en å som følge af naturskabte og menneskeskabte indsnævringer herunder møllebyggerier, bl.a. Aarhus Mølle omkring 1289. Samtidig med denne udvikling blev vandet efterhånden brakt for til sidst at blive helt fersk.

Frem til 1800-tallet lå vandspejlet en meter over det nuværende niveau, og søen var med til at tilføre vand til Aarhus Mølle. Men da opstemningen ved møllen i 1873 blev fjernet, faldt vandstanden, og søen blev mindre.

Miljø

Engene omkring søen og Aarhus Å blev fredet i 1959. Omkring søen går den 17 km lange Brabrandstien. En del af stien følger den nedlagte jernbane til Hammel, bl.a. forbi godset Constantinsborg.

I 1988 blev Brabrand Sø gravet op for at forhindre tilgroning af søens bund på grund af forurening. Miljøtilstanden var bl.a. en bivirkning af 1960'ernes afvanding af Årslev Engsø umiddelbart vest for Brabrand sø. Ved Engsøens forsvinden blev sand og mudder ledt til Brabrand Sø fremfor at blive aflejret i Engsøen. Dette blev senere afværget ved Årslev Engsøs genskabelse i 2003.

Brabrand Sø på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Brabrand Sø

Kulturmiljøer ved vandet

Wave logo til boks v2.png WaVE Kulturarvsområde

Brabrand Sø er en del af WaVE kulturarvsområdet Aarhus Å fra Brabrand Sø til Mindet.

Litteratur og kilder