Brabrand Sø

Fra AarhusWiki
Brabrand Sø, 1967

Brabrand Sø ligger ved Brabrand, vest for Aarhus. Brabrand Sø leder ud i Aarhus Å

Søen er 3 km. lang og op til 2,7 meter dyb. Søen har et rigt fugle- og dyreliv. Engene omkring søen og Aarhus Ø blev fredet i 1959. Omkring søen går en 17 km. lang sti, kaldet Brabrandstien. En del af stien går af den nedlagte jernbane til Hammel. Brabrandsti går blandt andet fordi godset Constantinsborg.

I 1988 blev Brabrand Sø gravet op for at forhindre tilgroning af søens bund på grund af forurening.

Kilde