Brabrandfjorden

Fra AarhusWiki

Brabrandfjorden er betegnelsen for en forhistorisk fjord, der blev dannet lige efter istiden for 8.000 år siden og eksisterede frem til vikingetiden og måske til tidlig middelalder. Et kort at fjorden overlagt på den nuværende Aarhus By kan ses her (PDF)

Fjorden strakte sig 12 km gennem Århus Ådal fra landsbyen Skibby via nuværende Årslev Engsø og Brabrand Sø og videre til Aarhus Ås udløb ved Åboulevarden. Forløbet tættest på Aarhus blev gradvist omdannet til en å som følge af naturskabte og menneskeskabte indsnævringer herunder møllebyggerier, bl.a. Aarhus Mølle omkring 1289. Dermed ophørte fjorden med at være sejlbar, og vandet blev efterhånden brakt for til sidst at blive helt fersk. Derefter var Brabrand Sø, Årslev Engsø og frem til 1873 Mølledammen de sidste rester af fjorden.

Litteratur og kilder

  • FHM 5326 Eskelund. Sønder Viby sogn, Ning herred, Aarhus amt. Sted nr. 13.04.13. KUAS 2011-7.24.02/FHM-0031. Kulturhistorisk Rapport. Arkæologisk prøvegravning af 4,8 ha svarende til den vestlige halvdel af Eskelundbakken, Moesgaard Museum, 2012, s. 3-4. Se online her.
  • Hansen, Kjeld: Det tabte land: Folk og Steder i Danmark, bind 1, 2011. Branbrandfjorden er omtalt i kapitel om Årslev Engsø. Se kapitel online her.
  • JP Aarhus: Århus-historien skal skrives om [1]