Aarhus Mølle

Fra AarhusWiki

Aarhus Mølle lå ved Vester Allé.

Aarhus Mølle i 1800

Aarhus Mølle nævnes første gang i 1289, men om den er ældre end det vides ikke. Selve anlægget har udviklet sig meget gennem tiden. Det kompleks som findes i Den Gamle By under navnet Aarhus Mølle består af et stuehus, en maltmølle og en staldbygning. Stuehuset stammer fra omkring 1700 og møllen fra 1782. Staldbygningen er fra 1600-tallet.

Driften af Aarhus Mølle

Aarhus Mølle blev drevet med vandkraft indtil 1861, hvor den gik over til damp som drivmiddel. I den tid, møllen blev drevet med vandkraft, brugte man Aarhus Å som kilde til vandet. Åen blev også kaldet Mølleåen. Der lå også en dam, Mølledammen, som blev brugt til anlægget ved møllen. Dammen blev nedlagt i 1873.

Aarhus' borgere og bønder havde pligt til at benytte Aarhus Mølle, hvor de skulle betale afgift af det korn og malt, de fik malet. Der blev malet mel på møllen frem til 1873. Mølledriften ophørte helt i 1913

Akvarel af Betha Weis forestillende Aarhus Mølle, 1860

Familien Weis

Aarhus Mølle blev i 1846 overtaget af Andreas Severin Weis, som var forretningsmand. Weis var også meget interesseret i kunst, og sammen med sin kone, Bertha Magdalene Weis førte han en husholdning, der blev samlingssted for kulturlivet i byen. Her mødtes kunstnere, musikere og andre af byens borgere. I 1875 skænkede Weis en grund, hvorpå Aarhus Museum blev bygget.

I 1889 døde Andreas Weis, og møllen blev overtaget af hans søn Ernst Weis. Ernst Weis og hans kone, Wilhelmine Weis boede på møllen, indtil hendes død i 1926, hvor hun testamenterede bygningerne til Den Gamle By.

Aarhus Mølle i 1900

Møllenavne i Aarhus by

Aarhus Mølle har givet navn til en del forskellige steder i Aarhus:

  • Mølleport var den byport, som lå på hjørnet af Vester Alle og Vestergade tæt ved Aarhus Mølle. En del af vejen ved Vestergade hed indtil 1910 Møllegade. Mølleport blev oprettet i 1700-tallet.
  • Mølleparken er et bebyggelsesområde, som er anlagt oven på Mølleengen, som området hvor Mølledammen lå kom til at hedde. Efter at mølleanlægget blev fjernet, blev området brugt til park, og senere kom blandt andet Hovedbiblioteket til at ligge der.

Ejere af Aarhus Mølle

Kilde