Christian Henrik Grotum (1720-1764)

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Christian Henrik Grotum var oberstløjtnant og ejer af Aarhus Mølle i perioden 1753-1764.

Født 13. maj 1720, død 3. juli 1764 på Volstrup.

Søn af viceborgmester i Aalborg, senere borgmester, kancelliråd og justitsråd, Henrik Himmerich Grotum og dennes første hustru, Inger Marie Wegerslev.

Gift 23. oktober 1754 med Johanne Marie Althalt, enke efter Jens Wissing, der havde ejet Aarhus Mølle.

Da Grotum giftede sig med Jens Wissings enke overtog han ejerskabet af Aarhus Mølle. Han havde dog også en anden familiær forbindelse til møllen, ide hans mor, Inger Marie Wegerslev, var datter af en tidligere forpagter af møllen, Christian Wegerslev.

Grotum købte adskillige markområder nær Aarhus Mølle og formåede dermed at samle hele Mølletoften under møllens eje. Han fik også bygger både en vejrmølle som hjælpemølle til når, der ikke var nok vand i Mølledammen, samt en hestemølle nær Aarhus Mølle.

Christian Henrik Grotum var fjernt beslægtet med den aarhusianske storkøbmand Harboe Meulengracht (1767-1853), da denne var hans halvbrors (moderens søn af første ægteskab) barnebarn. Halvbroderen Harboe Lassen Meulengrachts (1706-1779) ældste søn, Lars Christian Meulengracht (1735-1773), der var far til Harboe Meulengracht (1767-1853), arvede desuden Aarhus Mølle efter Christian Henrik Grotum, fordi hans eneste søn døde i en tidlig alder.

Selvom den tætteste familierelation mellem slægterne var halvbrødrene, der havde hver deres efternavn, blev de to slægtsnavne alligevel bundet sammen. Det skete, da Harboe Lassen Meulengrachts (1706-1779) næstældste søn blev døbt Henrik Grotum Meulengracht (1737-1785). Han var i en periode sognepræst for Hasle, Skejby og Lisbjerg Sogne og blev senere provst, hvormed han også figurerer i aarhusiansk historie. Ligeledes fik Harboe Lassen Meulengrachts (1706-1779) næste søn i rækken mellemnavnet Werchmester, der var et andet betydningsfuldt efternavn i en gren af den grotumske slægt.

Litteratur og kilder

  • V.A. Secher: "Den Grotumske Slægt, En stamtavle over de slægter, som have adgang til de grotumske legater, Første del", Nielsen & Lydiche, 1885. Digitaliseret af Slægtsforskernes bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk/911026.pdf
  • Oscar Meulengracht: "Slægten Meulengracht - Den ældre og den yngre Linie". Digitaliseret af Slægtsforskernes bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk/920259.pdf
  • Jens Clausen et al: "Aarhus gennem tiderne III", Nyt nordisk forlag, Arnold Busck, 1941.