Skejby Sogn

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Skejby Sogn ligger i Aarhus Kommune, og hører under Aarhus Nordre Provsti (Aarhus Stift). Sognet var i 2022 hjemsted for 867 indbyggere, hvoraf 553 var registrerede medlemmer af folkekirken.

Sognet grænser op til Lisbjerg Sogn, Kasted Sogn, Tilst Sogn, Helligånds Sogn, Christians Sogn, Skelager Sogn og Vejlby Sogn.

I sognet findes blandt andet den gamle landsby Skejby, Skejby Kirke, Aarhus Universitetshospital, Skejby erhvervs- og industriområde og IKEA.

Sognets tidlige historie

Skejby Sogn har rødder tilbage til middelalderen. Skejby Kirke er fra 1100 eller 1200-tallet, og landsbyen Skejby voksede formentlig frem omkring kirken i løbet af middelalderen.

I 1420 blev Skejby Kirke annekteret til et kapel, der var stiftet af biskop Bo Mogensen Lang (-1423), ved Aarhus Domkirke, mens visitationsretten dog stadig tilfaldt ærkedegnen. Det betød, at det var ærkedegnen, der havde ret til at føre opsyn med kirken og modtage betaling for det. Inkorporationen fik dermed ikke nogen betydning for kirkens bestyrelse, men udelukkende for præstekaldets besættelse.

I perioden mellem 1620 og 1631 blev Skejby Sogn og Lisbjerg Sogn annekser til Hasle Sogn. Det betød, at præsten for Skejby og Lisbjerg også blev præst for Hasle. I 1634 stillede man en præstebolig til rådighed i Hasle, men præsten valgte dog at bosætte sig i Skejby, og det var først den sognepræst, der tiltrådte i 1676, der tog bolig i præstegården i Hasle. Skejby Sogn og Hasle Sogn hørte til Hasle Herred, mens Lisbjerg Sogn hørte til Vester Lisbjerg Herred.

Skejby Kirke overgik til selveje

Efter reformationen blev visitationsretten, altså retten til at holde opsyn med kirken, lejlighedsvis ændret, og efter kapitlernes nedlæggelse blev den gerne overdraget til privatpersoner. I Skejby Sogn skødede kongen i 1666 visitationsretten til Axel Sehested, og i 1699 afhændede Sehesteds kreditors enke den til biskoppen. Senere samme år overdrog kongen kirketienden til bispeembedet. I 1809 solgtes kirken efter kongelig tilladelse til sognemændene, og i 1912 overgik den til selveje.

Skejby Sogn blev en del af Aarhus Kommune

Fra midten af 1800-tallet hørte Skejby Sogn til Hasle-Skejby-Lisbjerg sognekommune. I 1962 blev sognet en del af Aarhus Købstadskommune, og i 1970 blev det ved kommunesammenlægningen indlemmet i Aarhus Kommune.

Befolkningsudvikling i Skejby Sogn

År Befolkning
1850 162
1901 334
1945 371
1955 377
1970 368
1980 380
1990 434
2000 496
2002 502
2007 503
2010 809
2015 816
2020 946
2022 867

Se også

Skejby Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Skejby Sogn

Litteratur og kilder