Hasle

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Hasle er en del af området Aarhus V, som ligger vest for Aarhus. Fra 1962 til 1970 var Hasle Kommune en selvstændig sognekommune. Efter kommunesammenlægningen i 1970 blev Hasle en del af Aarhus Kommune.

Hasle var oprindeligt en landsby, der med tiden udviklede sig til at være en forstad til Aarhus. Der bor omkring 22.000 mennesker i byen og i 1950’erne og 1960’erne blev den udbygget markant med parcelhuskvarterer og senere det sociale boligbyggeri Bispehaven.

Bydelens historie

Den middelalderlige landsby Hasle, der af type var en uregelmæssig vejforteby, lå nogenlunde centralt i sognet på et jævnt sydhældende terræn. Jorden blev i 1780 udskiftet med skellene løbende i en noget uregelmæssig stjerneform, som kun delvis genfindes i det nuværende byområde, ligesom der kun findes beskedne spor af selve landsbyen. Forstadsudviklingen begyndte først omkring 1925 gennem en ret langsom udstykningsvirksomhed mellem landsbyen og Fuglekvarteret.

Hasle blev en udpræget boligby med meget få større virksomheder, og bebyggelsen blev alt overvejende lav. Større etage- og rækkehusområder opstod kun tæt ved kommunegrænsen og enkelte andre stedet i kommunen. Ved kommunegrænsen købte kommunen således Hasle Præstegårds Jorder, og i 1938 planlagdes etage- og rækkehusbebyggelsen Præstehaven, medens de bagvedliggende arealer blev udstykket til lav bebyggelse.

Den første byplanvedtægt fra 1946 omfattede hele det ældste villakvarter nord for Viborgvej og indeholdt ud over de sædvanlige regulerende bestemmelser også et forbud mod lysthusbeboelse, noget der med tidens bolignød og ulovlige bosætning utvivlsomt var et af planens vigtigste formål.[1]

Hasle Kirke

Hasle Kirke blev opført i midten af 1100-tallet og udvidet med et kirketårn i 13-1400-tallet. I 1871-1872 blev det ældre våbenhus i bindingsværk erstattet af det nuværende. Kirkens nordlige indgang findes ikke mere.

Altertavlen og dåbsfadet, der er fremstillet i Sydtyskland, stammer fra 1600-tallet, og prædikestolen fra 1878. Kirkens klokke stammer fra 1577.

Kendetegn og vartegn i Hasle

Hasle på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Hasle

Litteratur og kilder

  1. Kommuneatlas Århus 1. Byens og landsbyernes bevaringsværdier. 1997.