Hasle Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Hasle Kirke med mindesten til minde om genforeningen 1864-1920 i forgrunden.
Fotograf: Børge Andre Venge, 1953, Aarhus Stadsarkiv.

Hasle Kirke ligger på hjørnet af Viborgvej og Haslegårdsvej i Hasle Sogn.

Kirken blev opført i midten af 1100-tallet, hvor den oprindeligt blot bestod af det romanske skib og kor. De udvendige mure er bygget af granitkvadre, mens de indvendige er af marksten og kløvet kamp samt kvadre om vinduerne.

Tilføjelser, ombygninger og renoveringer

Kirken blev udvidet med et sengotisk kirketårn af munkesten formodentlig i slutningen af 1400-tallet. I 1871-1872 byggedes det nuværende våbenhus som erstatning for et ældre våbenhus i bindingsværk fra 1681-1682, der ligeledes havde afløst et tidligere, skrøbeligt våbenhus. Kirkens oprindelige træloft blev fornyet i 1684-1685 og gipsedes omkring 1860’erne. Kirken har stadig træloft, der nu er gråmalet.

Hasle Kirke har desuden et ligkapel, der er tegnet af Johannes Sørensen og opført i 1956, hvor det erstattede et forhenværende ligkapel fra 1918. Kirken blev hovedrenoveret i 1879-1880, facaderenoveret i 1903 og igen hovedistandsat i 1956.

Hasle Kirke har adskillige, fornemme granitrelieffer. Især den sydlige indgang er rigt udsmykket med billedkvadre, men også korbuens kragsten og en hjørnekvader i tårnet er dekoreret med billeder. Derudover er kirkens vægge dekoreret med ganske få kalkmalerier i form af indvielseskors.

Kirken har en romansk døbefont af granit og et dåbsfad fra omkring 1600, der er fremstillet i Sydtyskland. Altertavlen er ligeledes fra omkring 1600, men har efterfølgende undergået adskillige ændringer og tilføjelser. I 1933 forsøgte man så vidt muligt at føre den tilbage til sin oprindelige skikkelse. Kirkens klokke stammer fra 1577, og prædikestolen i renæssancestil samt stolestaderne er fra 1878.

Ejerskab

Hasle Kirke har gennem tiden haft mange ejere. Den var frem til 1698 ejet af kongen, som dette år afstod den til sognets præst, Hans Christensen Lundgaard. Lundgaards efterfølger, Bertel Mygind, skødede den i 1716 til Christen Johansen Althalt (1675-1734) til Lyngbygård, hvorefter kirken fulgte Lyngbygårds ejerskab.

I 1776 afstod den daværende ejer af Lyngbygård, Anne Elisabeth Althalt f. Lassen, enke efter Johan Arent Althalt (1728-1766), kirken til Jens Lassen i Gråmølle, men allerede samme år gik ejerskabet videre til Anders Rasmussen i Brendstrup. Hans arvinger solgte den igen videre i 1809 til Rasmus Faurschou, der overdrog den til sin søn, Jens Lassen Faurschou i 1860. Kirken overgik derefter til selveje i 1911.

Se også

Hasle Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Hasle Kirke

Litteratur og kilder