Hasle Kirke

Fra AarhusWiki
Hasle Kirke
Hasle kirke

Hasle Kirke opførtes i midten af 1100-tallet, og udvidet med et kirketårn i 13-1400-tallet. I 1871-1872 blev det ældre våbenhus i bindingsværk erstattet af det nuværende. Kirkens nordlige indgang findes ikke mere. Altertavlen og dåbsfadet, der er fremstillet i Sydtyskland, stammer fra 1600-tallet, og prædikestolen fra 1878. Kirkens klokke stammer fra 1577. kirken blev hovedrenoveret i 1879-1880 og facaderenoveret i 1903 og igen en ny hovedistandsættelse i 1956. Kirken overgik til selveje i 1911, efter at have været ejet af adskillige siden kongen afstod den i 1698. Blandt andet har den tilhørt Lyngbygård i 1700-tallet.


Se også