Graa Mølle

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Graa Mølle med hovedbygningen centralt og møllebygningen til venstre i billedet. Foto taget før 1906. Kilde: J.C.B la Cour - Danske Gaarde, Bind I. 1906
Graa Mølle med møllesøen før dræning og nedlukning af mølledriften. 1947. Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kgl. Bibliotek.

Graa Mølle er en tidl. mølle og gård der ligger på hjørnet af Elstedvej og Gråmøllevej i Lisbjerg ved Egåen nord for Aarhus. Gårdens gamle møllebygning blev revet ned i forbindelse med nedlukning af mølledriften mellem 1950-1953. Gårdens gamle hovedbygning og flere af de tilhørende avlsbygninger står endnu.

Graa Mølle kendes tilbage fra 1610 som Graamølle. Graa Mølle og den nærliggende Røde Mølle tilhørte i 1664 og 1683 Christen Skeel fra Gl. Estrup. Graa Mølles mølleskyld var i 1664 12 ørter mel eller 7½ td. hartkorn og i 1688 4 tdr. 2 skp. Greve Jørgen Christensen Scheel af Gl. Estrup solgte Røde Mølle til Casper Nielsen Brandt. Anders Vendelboe, der var borgmester fra 1708-10, havde købt jern-og kobbermøllen Graa Mølle, og drev denne indtil sin død i 1710.[1] I 1735 tilhørte Graa Mølle Jens Andersen Møller i Aarhus, og var da i god stand med kobber- og jernværk.

Gårdens samlede areal udgjorde ved århundredeskiftet ca. 92 tdr. land, hvoraf der var agerbrug på 75 tdr., eng på 12 tdr., mens der var gårdsplads, have og park på de resterende 5 tdr. land. Den store have var anlagt med ca. 200 frugttræer og var bortforpagtet for ca. 600 kr. årligt til en gartner der boede i en lejlighed i gårdens arbejderbolig.

Hovedbygningen var herskabelig med 14 værelser og var i sin udformning grundmuret med tegltag. Af de tilhørende avlsbygninger var kostalden af egebindingsværk med tagpap, mens de resterende bygninger var grundmuret med tagpap. Ved siden af de øvrige bygninger lå et stort hus med lejligheder beregnet som arbejderboliger til gårdens arbejdere.

Rasmus Mønsted blev gård- og mølleejer af Graa Mølle den 1. juli 1899, da han af storkøbmanden Hans Broge erhvervede sig ejendommen for 100.000 kr. Han bortforpagtede mølledriften til en årlig afgift på 800 kr.

Egåen løb igennem møllegårdens have og videre ind i en særligt opført møllebygning. Vandkraften anvendtes, udover til mølledrift, også til hakkelseskæring.

Se også

Graa Mølle på Aarhusarkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Graa+M%C3%B8lle

Litteratur og kilder

  • Danske Gaarde. Bind I. J.C.B. la Cour. Aarhus.. Danske Gaarde’s Forlag. 1906.
  • Trap Danmark. Fjerde Udgave. VII. Bind . Aarhus Amt. Vejle Amt. København 1926. G.E.C. Gads Forlag.
  • Århus Stifts Årbøger 1934, Årg. 27, s. 85-103. Lisbjærg Sogn i Fortiden af Henrik Larsen.
  • Århus Stifts Årbøger 1949, Årg. 42, s. 89-99. Vandmøller i Aarhus og Skanderborg Amter af Chr. Heilskov.

Henvisninger

  1. Aarhus gennem tiderne 1. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kjøbenhavn 1939. s. 414.