Egåen

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Egåen er en å der løber igennem Kasted, Aarhus Nord, Risskov og Egå i det nordlige Aarhus. Egåen har sit udspring nordvest for Aarhus nær Geding og Kasted og udmunder lige syd for Egå Marina. På sin vej passerer Egåen gennem Egå Engsø, der blev etableret i 2006 med det primære formål at tilbageholde næringsstoffer.

Fredninger nær Egåen

En 10 m bred bræmme langs nordsiden af Egåen fra Brovej til Åkrogen er fredet. Fredningen sikrer området mod bebyggelse. En spadseresti, som har forbindelse til stranden, er anlagt gennem fredningen. Kendelsen blev afsagt i Overfredningsnævnet den 26. januar 1961. I 2005 blev der givet dispensation til opførelse af en underjordisk spildevandsledning, med tilhørende pumpestation.

Åkrogen blev fredet i Overfredningsnævnet i 1956 og dækker det trekantede område mellem stranden, Egåen og endestation for buslinje 6. Området er fredet for at bevare den naturlige vegetation mest muligt. I 1976 blev der givet tilladelse til opførelse af en bro over Egåen. Siden er der givet tilladelse til bygning af en mole, udbedring af kystbeskyttelse og beskæring af beplantningen. I dag fremstår området parkagtigt.

Vejlby Strand blev fredet ved kendelse den 16. maj 1918 og er blandt landets ældste fredninger. Stranden blev fredet med henblik på at skabe offentlig adgang langs kysten, en ret man ikke havde dengang. En meget benyttet sti fører uden om Vejlby Næs og videre langs Vejlby Strand mod Aarhus.[1]

Egåen på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Egåen

Litteratur og kilder

Henvisninger