Egå Engsø

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Egå Engsø er en sø nord for Aarhus. Søen var tidligere et eng- og vådområde, som blev afvandet i 1952-1958 og omdannet til landbrugsjord. Et naturgenopretningsprojekt omdannede i 2006 arealet til den nuværende sø.

Afvanding

For 7000 år siden var området ved Egåen en fjord, der strakte sig fra Lisbjerg til kysten ved Risskov. I løbet af bronzealderen (år 1700-500 fvt.) blev fjorden omdannet til et sumpet område med enge og moser. Sådan lå området indtil 1941, hvor de første drøftelser om en afvanding fandt sted mellem Statens Landvindingsudvalg, Hedeselskabet og Socialministeriet. Tanken var at udnytte området som landbrugsjord, men også at afvandingsprojektet skulle skabe jobs til arbejdsløse.

Det var dog først efter besættelsen, at der kom gang i projektet, der imidlertid mødte modstand fra nogle lodsejere. Til trods for det bevilligede staten i 1952 økonomisk støtte til dækning af 65 procent af udgifterne til afvandingen, som blev gennemført i de følgende år. I 1958 blev regnskabet og dermed projektet endeligt afsluttet. Med hjælp fra en ny kanal og pumpestationer blev vandet i Egåen nu ledt direkte ud i Aarhusbugten uden at oversvømme engene.

Søen skabes

Afvandingen gav ganske vist adgang til dyrkning af arealet som landbrugsjord. Imidlertid begyndte jorden i de følgende årtier at sætte sig, dvs. jorden sank gradvist sammen og nærmede sig den fugtige undergrund. Dyrkning blev derfor vanskeliggjort.

Da Folketinget i 1998 vedtog Vandmiljøplan II, fandt Aarhus Kommune, Århus Amt og Skov og Naturstyrelsen sammen om at iværksætte et naturgenopretningsprojekt. Formålet var at sikre udledning af rent vandt i bugten, skabe et rekreativt område for aarhusianerne og reservere arealer vest for søen til byggeriet af Djurslandsmotorvejen. Planen blev godkendt af Aarhus Byråd og Århus Amtsråd i 2004.

Den 31. oktober 2006 blev der gravet hul i digerne, hvorefter engområdet blev oversvømmet. Egå Engsø var dermed blevet skabt.

Litteratur og kilder

  • Den Store Danske Encyklopædi om Egå Engsø.
  • Egå Engsø - Rensningsanlæg, naturperle og rekreative muligheder, folder, Aarhus Kommune, udateret. Se online her.
  • Hansen, Kjeld: Det tabte land: Folk og Steder i Danmark, bind 1, 2011. Om Egå Engsø se kapitel online her.