Det Danske Hedeselskab

Fra AarhusWiki
Hedeselskabet i Egå enge, 1956. Selskabets plov trækkes af to små tankvogne. Fotograf Børge Andre Venge, 24-09-1956, Aarhus Stadsarkiv.

Det Danske Hedeselskab, i dag blot Hedeselskabet, blev stiftet på Hotel Royal i Aarhus i 1866.

Initiativtager til stiftelsen var officer Enrico Mylius Dalgas, som i 1873 også var med til at stifte Det Jydske Haveselskab. Dalgas fungerede som selskabets direktør fra stiftelsen og indtil sin død i 1894. Overretsprokurator George Morville og godsejer Ferdinand Mourier-Petersen var medstiftere. Generalkonsul Hendrik Pontoppidan, som var med til at stifte Det Jydske Haveselskab, var også medlem af Hedeselskabet fra begyndelsen.

Hedeselskabets hovedformål var frugtbargørelse af hederne – et arbejde, som langsomt var begyndt i 1700-tallet da de første initiativer til at tilplante og opdyrke hederne dukkede op. Arbejdet i Hedeselskabet blev i første omgang koncentreret omkring kortlægning af hedeområderne. Herefter etablerede selskabet vanding af de lavtliggende arealer, beplantning af læbælter og tilføjelse af mergel til jorden. Selskabet forsøgte også at gøre beboerne på heden interesseret i udviklingen. Arbejdet blev støttet af frivillige donationer.

Hedeselskabet i 1900-tallet

Da Dalgas døde, blev Hedeselskabets arbejde primært finansieret af offentlige midler, og i 1920 fik selskabet statslig repræsentation i form af venstremand og forhenværende konseilspræsident J.C. Christensen som formand. Omkring samtidig begyndte et omfattende dræningsarbejde af marker og enge, som både udvidede landets dyrkningsarealer og gjorde markerne lettere at dyrke. Dette medførte en fremgang i landbrugsproduktionen, men samtidig skabte engdræningerne okkerforureninger. I 1990 frafaldt den offentlige støtte til dræningsarbejde.

I 1910 etableredes Hedeselskabets Laboratorium, som under besættelsen især koncentrerede sig om at analysere brændselsværdien på tørv og brunkul.

I 1970'erne begyndte en nedtrapning af de statslige tilskud til selskabet, og i 1993 var de helt udfaset. Selskabet har siden opereret som en erhvervsdrivende fond.

Hedeselskabet har i dag hovedsæde i Viborg.

Det Danske Hedeselskab på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Det+danske+hedeselskab

Litteratur og kilder