Aarhus Amt

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Århus Amt)
Kort over Aarhus Amt i 1885-1935.

Aarhus Amt har en lang historie, hvorigennem det samlede område har varieret meget.

Betegnelsen "amt" begyndte første gang at blive brugt om administrative områdeenheder i Danmark efter enevældens indførelse i 1660. Her foretog den nu enevældige konge ændringer i den regionale administration ved at ophæve de danske len og i stedet gøre dem til amter.

Aarhus Amt blev først oprettet i 1793, men inden da dækkede amter med andre navne det samme område.

Amternes ledelse

Ved indførelsen af amter blev det besluttet, at hvert amt skulle ledes af en amtmand, der var underlagt en kongeligt udpeget stiftsbefalingsmand. Betegnelsen stiftsbefalingsmand blev senere ændret til stiftamtmand.

Stiftamtmanden stod sammen med biskoppen over Aarhus Stift for de særlige stiftsøvrighedsforretninger. Det vil sige, at de sammen varetog blandt andet kirkernes, skolernes, de fattiges og andre offentlige stiftelsers økonomiske forhold, men også meget andet. Derudover bestyrede stiftamtmanden et eller flere amter selv. I starten overvågede han også de amtmænd, der virkede i stiftets forskellige amter, men dette ophørte i løbet af 1700-tallet.

Aarhus Stift har haft følgende stiftamtmænd:

Amtsinddelingen i 1660-1793

Hvert amt hørte til et af Danmarks ni stifter, der ledede den lokale administration. Ved omlægningen af len til amter fik Aarhus Stift først otte, forholdsvis små amter, der var:

 • Havreballegaard Amt, der indbefattede Hasle, Ning og Vester Lisbjerg Herreder samt øen Tunø
 • Stjernholm Amt, der indbefattede Bjerge, Hatting og Nim Herreder
 • Kalø Amt, der indbefattede Sønderhald, Øster Lisbjerg, Nørre, Sønder og Mols Herreder samt øen Anholt
 • Silkeborg Amt, der indbefattede Lysgaard, Hids, Vrads Herreder og størstedelen af Gjern Herred
 • Mariager Klosters Amt, der indbefattede Onsild Herred og Gislum Herred. Det var dog kun Onslid Herred, der hørte til Aarhus Stift, da Gislum Herred hørte til Viborg Stift
 • Dronningborg Amt, der indbefattede Gjerlev, Nørhald, Rougsø, Galten, Houlbjerg og Sønderlyng Herreder
 • Skanderborg Amt, der indbefattede Hjelmelev, Vor, Tyrsting, Framlev og Sabro Herreder samt Laasby, Tulstrup, Alling, Dallerup og Røgind Sogne af Gjern Herred.
 • Aakjær Amt, omfattende Hads Herred samt øerne Endelave og Alrø

I løbet af de følgende år blev ovennævnte amter lagt sammen til fire større amter, så Aarhus Stift i 1716 bestod af:

 • Havreballegaard og Stjernholm Amter, der samlet rummede de samme herreder, som de havde gjort hver især i 1660
 • Kalø Amt, indbefattende samme herreder som i 1660
 • Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amter, der samlet rummede de samme herreder, som de havde gjort hver især i 1660
 • Skanderborg og Aakjær Amter, der samlet rummede de samme herreder, som de havde gjort hver især i 1660

Denne inddeling fortsatte i det store hele frem til 1793, hvor der igen skete en større omlægning af amterne.

Amtsomlægningen i 1794

I Danmarks Rentekammer opstod der i løbet af 1700-tallet et ønske om at udligne størrelsesforskellen mellem de meget store og meget små amter, der fandtes i hvert stift. Derfor opstillede man en række middeltal for amternes geografiske udstrækning, befolkningstal og hartkorn og omlagde amterne på baggrund deraf. Dermed blev der skabt større ensartethed mellem amterne, selvom det ikke kunne lade sig gøre at udlignede forskellene fuldstændigt.

For Aarhus Stifts vedkommende betød det, at det store område nu kun var inddelt i to amter, der efter lidt omfordeling frem til 1799 så ud som følgende:

 • Aarhus Amt, indbefattende Hasle, Ning, Vester Lisbjerg, Sabro, Framlev, Gjern, Hjelmslev, Tyrsting, Vor, Hads, Nim og Hids Herreder
 • Randers Amt, indbefattende Onsild, Gjerlev, Nørhald, Støvring, Rougsø, Sønderhald, Nørre, Øster Lisbjerg, Sønder, Mols og Galten Herreder

I 1821 overgik Hids Herred til Viborg Amt, men samme år overgik Vrads Herred til gengæld til Aarhus Amt fra Ringkøbing Amt.

I 1824 blev Skanderborg Amt udskilt fra Aarhus Amt og kom til at bestå af Hjelmslev, Gjern, Vor, Nim, Tyrsting og Vrads Herreder. Dermed kom Aarhus Stift til at bestå af tre amter. I 1867 blev Skanderborg Amt dog igen lagt under Aarhus Amt, indtil det i 1942 blev udskilt derfra endnu en gang.

Aarhus Amtskommunes dannelse i 1970

I 1970 blev der vedtaget en stor kommunalreform, hvorpå amtsinddelingen igen blev ændret. Her dannedes Aarhus Amtskommune af Aarhus Amt, Randers Amt, halvdelen af Skanderborg Amt, noget af Viborg og Samsø.

Se også

Litteratur og kilder