Carl Vilhelm Johannes Dreyer (1845-1934)

Fra AarhusWiki
Portrætmaleri af Carl Vilhelm Johannes Dreyer. Affotografering af Jens Jensen, 1927, Skanderborg Historiske Arkiv.

Carl Vilhelm Johannes Dreyer var stiftamtmand i Aarhus i 1895-1915.

Født 7. juni 1845 i Roskilde, død 3. maj 1934 i Frederiksberg.

Søn af generalløjtnant og fhv. krigs- og marineminister Johan Christopher Friederich (Fritz) Dreyer og hustru Ida Nikoline Margrethe Dreyer f. Randrup.

Gift 7. maj 1875 med Oluffa Vilhelmine de Fine Skibsted (1850-), datter af kommandør Oluf Wilhelm de Fine Skibsted og hustru Antonia Augusta Skibsted f. Schønheyder.

Uddannelse og karrierestart

Carl Vilhelm Johannes Dreyer blev student i 1863 og uddannet cand.jur. i 1869. Herefter blev han i 1870 volontør i Indenrigsministeriet, hvor han i 1872 blev ansat som assistent.

I 1871-1873 var han desuden ansat på Sjællands stiftamts kontor, og i 1880 blev han fuldmægtig.

Fra Ringkøbing til Aarhus

Den 1. juli 1886 blev Dreyer udnævnt til amtmand over Ringkøbing Amt og samme år fik han titel som ridder af Dannebrog. Den 24. april 1895 blev titlen ophøjet til dannebrogsmand, og 1. juni samme år avancerede han til at blive stiftamtmand over Aarhus Amt. Her blev han til 1915, hvor han tog sin afsked.

Under sin tid som stiftamtmand, blev Dreyer i 1896 også udnævnt til kgl. kommissarius for jernbanen fra Horsens til Bryrup, fra Hammel, syd om Brabrand Sø, til Aarhus og fra Ebeltoft til Trustrup. Derudover var han direktør for Horsens Tugthus i 1895-1915 samt formand for Kronprins Frederiks Fond.

I 1902 blev han kommandør af Dannebrog af 1. Grad og i 1911 fik han titel af kammerherre og modtog Dannebrogsordnen storkors.

Se også

Litteratur og kilder

  • Palle Rosenkrantz: "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf