Mogens Skeel (1650-1694)

Fra AarhusWiki
Portræt af Mogens Skeel (1650-1694) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Mogens Skeel til Fussingø og Odden var adelsmand og stiftamtmand i Aarhus i 1686-1688.

Født 15. juli 1650 på Tryggevælde, død 5. august 1694 i Lingen, Niedersachsen, Tyskland.

Søn af Christen Skeel (1603-1659) til Fussingø og Margrethe Jørgensdatter Lunge (1616-1653).

Gift 4. juni 1679 på Egholm Herregård ved Sæby nær Roskilde med baronesse Helle Helene Rosenkrantz (1658-1698), datter af baron Oluf Rosenkrantz til Egholm og hustru Birgitte Krabbe. Med sin hustru fik Mogens Skeel ni børn, hvoraf kun ét, Charlotte Amalie Skeel (1686-1729), nåede at blive voksen. Hun giftede sig med Christian Ludvig von Plessen (1676-1752), der senere også blev stiftamtmand i Aarhus.

Mogens Skeel boede som barn ikke ved sine forældre, men blev opdraget andetsteds, først hos hans moster, Sidsel Lunge, senere i huset hos professor Rasmus Vinding. I 1668 blev Mogens Skeel junker og tog herefter udenlands, hvor han bl.a. studerede i Siena. Han blev herefter kammerjunker hos Dronning Charlotte Amalie.

I 1674 gik han i krigstjeneste hos Vilhelm af Oranien og deltog bl.a. i Slaget ved Oudenarde i 1675-77. Han blev også gesandt i Brandenborg, og ledsagede prins Jørgen til England.

Han blev etatsråd i 1684, sukcederende vicestiftsbefalingsmand i marts 1686, men avancerede allerede i samme måned til at blive virkelig stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift og amtmand over Aarhusgaard og Stjernholm amter. Denne post havde han til april 1688, hvor han afgik for i stedet at blive stiftsbefalingsmand over Viborg Stift og amtmand over Hald Amt. Samme år blev han også ridder af Dannebrog. I 1691 blev han Envoyé extraord. ved den engelske konges hof i 1691, men da han rejste fra hoffet i marts 1692, døde han på hjemvejen.

Se også

Litteratur og kilder

  • Palle Rosenkrantz: "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf