Århus Amtskommune

Fra AarhusWiki
(Omdirigeret fra Aarhus Amtskommune)

Århus Amtskommune var en amtskommune i Danmark, der dækkede over store områder af Østjylland.

Dannelsen af Århus Amtskommune og dens baggrund

Århus Amtskommune blev dannet d. 1. april 1970 ved at sammenlægge Aarhus Amt, Randers Amt, halvdelen af Skanderborg Amt noget af Viborg og Samsø. Dette skete i forbindelse af den netop vedtagne kommunalreform, der resulterede i, at antallet af danske amtskommuner blev reduceret fra 25 til 14

Formålet med sammenlægningen af amter og amtskommuner var at skabe et så stort befolkningsunderlag som muligt med henblik på at flere (offentlige) opgaver kunne blive løst på lokalt niveau, eksempelvis ved udlicitering af opgaver vedrørende hospitaler og veje.

Sammenlægningen kom for Århus Amtskommunes vedrørende til at få betydning administrativt, nemlig i form af centralisering af administrationens forskellige lokaliteter til den i 1970 opførte administrationsbygning på Lyseng Allé i Højbjerg.

Det nye var, at amtskommunerne i løbet af 1970'erne fik ansvar for henholdsvis drift af gymnasier, sygesikring, børnehjem, miljøbeskyttelse og regionsplanlægning.

Eksempelvis overgik Psykiatrisk Hospital i Risskov og dets tre plejehjem til Århus Amtskommune.

Den seneste arbejdsopgave, som Staten sendte videre til amtskommunerne, var ansvaret for den såkaldte "åndssvageforsorg" og den øvrige "særforsorg", hvilket trådte i kraft 1. januar 1980.

Se også

Litteratur og kilder

  • Århus Amt, Århus (amtskommune) 1970 - 1980 - i ord og billeder