Århus Amtskommune

Fra AarhusWiki

Dannelsen af Århus Amtskommune og dens baggrund

Dannet d. 1. april 1970 ved at Århus Amt, Randers amt, halvdelen af Skanderborg amt noget af Viborg og Samsø blev sammenlagt, hvilket skal ses i lyset af den netop vedtagne kommunalreform. Det betød, at antallet af danske amtskommuner blev reduceret fra 25 til 14

Formålet med sammenlægningen af amter og amtskommuner var at skabe et så stort befolkningsunderlag som muligt med henblik på at flere (offentlige) opgaver kunne blive løst på lokalt niveau det vil sige udlicitering af opgaver vedrørende hospitaler og veje.

Sammenlægningen kom for Århus Amtskommunes til administrativt at få betydning, nemlig i form af centralisering af administrationens forskellige lokaliteter til den i 1970 opførte administrationsbygning på Lyseng Allé i Højbjerg.

Det nye var, at amtskommunerne i løbet af 1970´erne fik ansvar for henholdsvis drift af gymnasier, sygesikring, børnehjem, miljøbeskyttelse og regionsplanlægning.

Eksempelvis overgik Psykiatrisk Hospital i Risskov fra d. 1. april 1976 og dets tre plejehjem til Århus Amtskommune.

Den seneste arbejdsopgave, som Staten sendte videre til amtskommunerne var ansvaret for den såkaldte "åndssvageforsorg" og den øvrige "særforsorg", hvilket trådte i kraft 1. Januar 1980.

Se også

Litteratur og kilder

  • Århus Amt, Århus (amtskommune) 1970 - 1980 - i ord og billeder