Hans Frederik von Levetzau (1711-1763)

Fra AarhusWiki
Portræt af Hans Frederik von Levetzau (1711-1763) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf.

Hans Frederik von Levetzau var stiftamtmand i Aarhus i 1752–1758.

Født i november 1711 på Bygholm Hovedgård i Hatting Sogn, Skanderborg Amt, død 16. september 1763 sammesteds.

Søn af Theodosius von Levetzau til Oxholm, Bygholm og Aalegaard (1665-1719) og Anna Margrethe von Brockdorff (1682-1763).

Gift 22 september 1741 i Skamstrup Kirke ved Holbæk med Sophia von Eyndten (1718-1795), datter af Generalløjtnant Albrecht Philip von Eyndten og hustru Vibeke Krag. Sammen med sin hustru fik Hans Frederik von Levetzau ni børn, hvoraf otte var sønner. Den ældste, Theodosius von Levetzau (1742-1817), blev senere stiftamtmand over Aalborg Stift.

Inden Levetzau kom til Aarhus havde han allerede skabt sig en lang karriere. I 1732 var han blevet kammerjunker, i 1741 konferensråd, i 1742 kammerherre og i 1747 var han deputeret i Admiralitets- og General-Kommissariats-Kollegiet. Det førte til, at han i 1750 blev ridder af Dannebrog.

Hans Frederik von Levetzau blev i 1752 blev stiftamtmand over Aarhus Stift samt amtmand over Havreballegaard Amt og Stjernholm Amt, og i 1758 blev han udnævnt til gehejmeråd og vice-justitiarius i Højesteret.

Mens Levetzau boede i Aarhus boede han i Vestergade 11, der var en af Aarhus' bedste og største gårde, og hvor mange andre store profiler i byens historie siden kom til at bo. Han ejede desuden Han ejede Oxholm, Bygholm og Aalgaard (Skræm Sogn).

Se også

Litteratur og kilder