Poul de Løvenørn (1686-1740)

Fra AarhusWiki
Portræt af Poul de Løvenørn (1686-1740) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Poul de Løvenørn var adelsmand og stiftamtmand i Aarhus i 1725-1730.

Født 5. April 1686 i Horsens, død 27. februar 1740 i København.

Søn af håndværker Thomas Poulsen (-1693) og Anna Nielsdatter (1641-1708).

Gift i 1714 med Ingeborg Vinding (1686-1734), datter af professor Poul Vinding og hustru Margrete Sofie Bøgvad. Med sin hustru fik Poul de Løvenørn sønnen Frederik de Løvenørn (1715-1779).

Poul de Løvenørn hed oprindeligt Poul Thomsen med tilnavn Vendelbo. Han blev student i 1705, men var yderst fattig. I 1707 drog han til Rusland, hvor han blev officer og senere avancerede til oberstløjtnant og generaladjudant hos Peter den Store.

I 1711 kom han tilbage til Danmark. Her forlovede han sig med Ingeborg Vinding og blev derfor i landet. Han blev nobiliteret 14. januar 1711, og kunne derfor tage navnet de Løvenørn. Han blev herpå generalmajor af kavalleriet i 1719 samt envoye extraordin ved det preussiske hof og ridder af Dannebrog i 1722 og ridder af Dannebrog .

Den 24. november 1725 blev han indsat som stiftamtmand over Aarhus Stift og amtmand over Havreballegaard og Stjernholm amter 24. Den 5. november 1730 blev han afskediget fra posten, men allerede dage efter udnævntes han til oversekretær for Land- og Søetaten. I 1732 blev han generalløjtnant, og i 1739 blev han elefantridder.

Han var en overordentlig betydningsfuld mand, en dygtig officer og en fremragende diplomat. Han hørte til blandt tidens mest berømte mænd og kom tilmed i stor yndest hos Christian d. VI, hvilket betød, at han i 1731 kunne købe herregården Bregentved med kongens hjælp.

Se også

Litteratur og kilder