Jørgen Friis (1623-1680)

Fra AarhusWiki

Jørgen Friis til Kragerup og Lindholm var adelsmand og stiftamtmand over Aarhus Stift i 1666-1671.

Født i 1623 i Kragerup, død 26. februar 1680 i Thisted.

Søn af Christian Friis (1581-1639) til Kragerup og Barbara Wittrup (1591-1653). Han var dermed bror til Hans Friis (1625-1697), der skiftevis var yndet og i unåde ved den danske konge og adel.

Gift 26. november 1648 med Helvig Sofie Urne (1630-1715), datter af Sivert Urne (1603-1661) til Rønningesøgaard og Raarup og hustru Hedvig Hansdatter Lindenov (ca. 1605-1646). Sammen med sin hustru fik Jørgen Friis ti børn.

I sine unge år studerede Jørgen Friis i Leiden, hvor han blev indskrevet på sin uddannelse i 1637. I 1642-1644 var han hofjunker, og i 1651-1656 var han lensmand på Vardøhus. I 1657 blev han ritmester.

I maj 1666 blev han stiftamtmand over Aarhus Stift samt amtmand over Havreballegaard og Kalø amter. Han fratrådte denne post i maj 1671, hvorefter han blev amtmand over Dueholm, Ørum og Vestervig amter frem til sin død i 1680.

Se også

Litteratur og kilder