Henrik Rantzau (1599-1674)

Fra AarhusWiki
Henrik Rantzau
Henrik Rantzau fra SB.PNG
Portræt af Henrik Rantzau

Personlige detaljer
Nationalitet dansk Født 26. januar 1599 Død 16. januar 1674 Ægtefælle(r) Sofie Lindenow (1589-1666) Erhverv Stiftamtmand over Aarhus Stift og amtmand over Havreballegaard, Kalø og Stjernholm, rigsråd, gehejmeråd og kammerherre hos kongen

Henrik Rantzau (født 26. januar 1599, død 16. januar 1674) til Schöneweide og Mogelkjær var adelsmand og stiftamtmand over Aarhus Stift i 1671-1674.

Søn af Frants Rantzau (1555-1612) til Rantzau og Anne Rosenkrantz Eriksdatter (1566-1618).

Gift med Sofie Lindenow (1589-1666), enke efter Knud Gyldenstjerne og datter af Hans Johansen Lindenow (1575-1627) til Fovslet og Gaunø og hustru Margrethe Rosenkrantz (1566-1618).

I sine unge år rejste Henrik Rantzau en del i udlandet, hvilket han har beskrevet i et værk fra 1669. Han kom først i statstjenesten i 1649, hvor han blev rigsråd, og fik i 1850 fik han Aakær Len. I 1651-1659 deltog han i Karl-Gustav krigene mod Sverige, og i 1660 kom han i besiddelse af Dronningborg Len ved Aarhus. Da Enevælden samme år blev indført i Danmark, bar han rigsæblet ved Frederik d. 3.'s arvehyldning i 1660.

Han blev gehejmeråd i 1671 samt gehejmeråd og assessor i statskollegiet og højesteret i 1670-1671. Samme år blev han også kammerherre hos kongen.

I maj 1671 blev Rantzau stiftamtmand over Aarhus Stift og amtmand over Havreballegaard, Kalø og Stjernholm.

Se også

Litteratur og kilder