Jacob Benzon (1688-1775)

Fra AarhusWiki
Portræt af Jacob Benzon (1688-1775) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Jacob Benzon til Aggersvold, Katrinebjerg og Rugaard var stiftamtmand i Aarhus i 1740–1747.

Født 31. oktober 1688, død 25. november 1775 i Aarhus.

Søn af generalprokurør Niels Benzon og Else Scavenius (-1689).

Jacob Benzon blev aldrig gift og fik ingen børn.

Som ung var Jacob Benzon på ridderlig akademi i København i 1704-06. I 1707 blev han hofjunker, i 1713 kammerjunker og i 1721 assessor i Hofretten.

I 1726 blev han stiftamtmand i Trondhjem, og i 1735 blev han stiftamtmand over Aggerhus Stift. Han arbejdede herefter som debuteret for Finanserne fra 1737 og som deputeret i General Landets Økonomi og Kommercekollegium. I 1730 blev han etatsråd og i 1731 ridder af Dannebrog. Han blev herefter stiftamtmand over Aarhus Stift og amtmand over Havreballegaard Amt og Stjernholm Amt.

Se også

Litteratur og kilder