Vilhelm Bardenfleth (1850-1933)

Fra AarhusWiki
Portræt af Vilhelm Bardenfleth (1850-1933) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf
Selskab at amtmænd m.fl. i haven. Vilhelm Bardenfleth er den femte, stående person fra venstre. Fotograf Axel Lindström, 1915, Vejle Stadsarkiv.

Vilhelm Bardenfleth var stiftamtmand i Aarhus i 1894.

Født 18. juli 1850 i København, død 6. september 1933 i København.

Søn af Carl Emil von Bardenfleth og Sophie Amalie Rigsgrevinde Schmettau.

Gift første gang 24. maj 1882 med Kirstine baronesse Stampe. Gift anden gang 26. januar 1888 med Agnete Brandt.

Bardenfleth havde en lang politisk karriere og opholdt sig kun kort i Aarhus, da han efter en tid i Indenrigsministeriet avancerede til stiftamtmand i byen i 1894. Han kom dog ikke til reelt at tiltræde stillingen, for han blev minister få dage efter udnævnelsen til stiftamtmand.

Se også

Litteratur og kilder