Frederik Vind (1662-1702)

Fra AarhusWiki
Portræt af Frederik Vind (1662-1702) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Fredrik Vind til Harrestedgaard og Baggesvogn var adelsmand og stiftamtmand i Aarhus i 1699-1702.

Født 29. juni 1662 i København, død 24. april 1702 i København.

Søn af gehejmeråd Holger Vind (1623-1683) og Margrethe Ovesdatter Vind (ca. 1639-1706).

Gift 22. januar 1692 baronesse Sophie Catherine Juel (1666-1706), datter af baron Jens Juel og hustru Vibeke Skeel. Herved kunne Frederik Vind nu kalde sig baron Juel-Vind til Juellinge.

Frederik Vind startede sin karriere som sekretær i det danske kancelli i 1683. Han blev herefter kammerjunker i 1688, kancelliråd i 1691 og etatsråd i 1697. Samme år blev han også amtmand over Dronningborg Amt, hvilket han vedblev at være frem til 21. februar 1699, hvor han overgik til at blive stiftamtmand over Aarhus Stift og amtmand over Havreballegaard og Stjernholm amter. Disse poster beholdt han frem til sin død i 1702.

Se også

Litteratur og kilder