Eiler Holck (1695-1740)

Fra AarhusWiki
Portræt af Eiler Holck (1695-1740) efter maleri af J.S. de Wahl på Holckenhavn, Den Gamle Bys billedsamling.

Eiler Holck var stiftamtmand i Aarhus i 1730-1740.

Født 3. februar 1695 paa Holckenhavn, død 23. maj 1740.

Søn af Frederik Christian Holck (1665-1708) til baroniet Holckenhavn og Mette Margrethe Rosenkrantz (1670-1703), der var datter af tidligere stiftamtmand Erik Rosenkrantz (1612-1681).

Gift første gang 3. oktober 1714 med Juliane Christine Winterfeldt (1695-1734), datter af Fr. Winterfeldt til Wustrow og Broholm og hustru Sophie Steensen. Med Juliane Christine Winterfeldt fik Eiler Holck 12 børn.
Gift anden gang 9. december 1735 med Dorthe Cathrine Redtz (1697-1754), datter af Holger Reedtz til Palsgaard og Berthe Christine Baronesse Juel. Med Dorthe Cathrine Redtz fik Eiler Holck to børn.

Om Eiler Holcks ungdom vides intet.

I oktober 1730 blev han udnævnt til ridder af Dannebrug, og i november samme år blev han indsat som stiftsbefalingsmand over Aarhus Stift og amtmand over Havreballegaard og Stjernholm Amter. Denne post holdte han frem til sin død i 1740.

Se også

Litteratur og kilder