Peder Otto Rosenørn (1778-1828)

Fra AarhusWiki
Portræt af Peder Otto Rosenørn (1778-1828) fra Palle Rosenkrantz' bog "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf

Peder Otto Rosenørn var stiftamtmand i Aarhus i 1820–1828.

Født 24. juni 1778 på Hersomgaard ved Viborg, død 29. september 1828 på Ristrup Hovedgård ved Sabro.

Søn af major Christian Teilmann Rosenørn til Hersomgaard (1741-1812) og Kirstine Maria Wormskiold (1752-1817). Han var storebror til Carl Gustav Rosenørn (1784-1858)

Gift 3. juli 1807 med Ingeborg Christiane Wormskiold (1784-1859) i København. Sammen fik de børnene Christian Peder Theodor Rosenørn-Teilman (1817-1879) og Christine Marie Rosenørn (1821-1899).

Peder Otto Rosenørn blev student i 1796 og juridisk kandidat i 1799. Allerede i 1802 opnåede han titel af kammerjunker og i 1814 blev han kammerherre. I 1819 var han desuden direktør for Estvadgaard Kloster ved Skive.

Før Peder Otto Rosenørn kom til Aarhus, var han amtmand i Ringkøbing fra 1805 til 1820. Herefter vandt han embedet som stiftamtmand over Aarhus Stift og amtmand over Aarhus Amt, selvom han havde adskillige dygtige konkurrenter til posten. Han blev på dette tidspunkt beskrevet som "en af Statens trofasteste, nidkjæreste og dueligste Embedsmænd, der havde vundet alle deres Højagtelse og Kjærlighed, til hvilke han havde staaet i Embedsforhold".

Se også

Litteratur og kilder