Carl Bodilius August Dahl (1810-1870)

Fra AarhusWiki
Carl Bodilius August Dahl

Carl Bodilius August Dahl var stiftamtmand i Aarhus i 1868-1870, amtmand i Vejle, kancelliråd og etatsråd. Desuden var han ejer af Østergård i Beder-Malling ved Aarhus i perioden 1855-70.

Født 1. august 1810 i Aarhus, død 20. august 1870 på Moesgård ved Aarhus.

Søn af mølleejer Johannes Dahl (1775-1815)Aarhus Mølle og hustru Kjerstine Fogh (1780-1855) og var dermed bror til tidligere stiftamtmand Torkild Christian Dahl (1807-1872).

Carl Bodilius August Dahl blev aldrig gift.

Carl Bodilius August Dahl blev student i 1829 og cand. jur. i 1834. Samme år startede han som volontør i det danske kancelli, og i 1841 blev han auditør i hæren. Derefter fulgte titler og forfremmelser som kancellisekretær i 1845, fuldmægtig i kancelliet i 1847, kancelliråd samme år og kontorchef og departementssekretær i Indenrigsministeriet i 1848. Afdelingen, han var kontorchef for, var Kontoret for Kommune- og Næringssager under Indenrigsministeriet.

I 1850 blev han justitsråd og departementschef i Indenrigsministerie, og i 1852 blev han ridder af Dannebrog, hvilket, i 1854 etatsråd, i 1855, i 1855-1856 direktør for Indenrigsministeriet, i 1856 Dannebrogsmand og i 1857 medlem af Bestyrelsen for Laanekassen for Kongeriget. I 1859 blev han udnævnt konferenceråd og direktør for den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Her sad han frem til 1862, hvor han i stedet blev amtmand over Vejle Amt.

I 1868 blev han udnævnt til stiftamtmand over Aarhus Stift og amtmand over Aarhus Amt, men måtte allerede i 1870 tage sin afsted på grund af svageligt helbred. Han døde i august samme år.

Da Carl Bodilius August Dahl døde, søgte hans bror, Torkild Christian Dahl (1807-1872), om tilladelse til at oprette et familiegravsted i parken ved Moesgaard, som han ejede. Ansøgningen blev godkendt og begge brødre ligger begravet der sammen med flere andre familiemedlemmer.

Se også

Litteratur og kilder

  • Palle Rosenkrantz: "Amtmandsbogen - Portrætter og biografier af stiftamtmænd og amtmænd i Danmark 1660-1935", Arthur Jensens Forlag, 1936. Scannet af Slægtforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/929042.pdf