Kjerstine Fogh (1780-1855)

Fra AarhusWiki
Portræt af Kjerstine Guldager tegnet omkring 1850.

Kjerstine Fogh, der gennem liv også havde navnene Kjerstine Dahl og Kjerstine Guldager, var ejer af Aarhus Mølle i 1815-1817 og igen i 1839-1846. Hendes fornavn ses nogle steder også stavet "Kirstine".

Født 21. april 1780 i Aarhus, død 4. juli 1855 på Moesgård i Aarhus.

Datter af Therkel Fogh (1748-1816) og Karen Olufsdatter.

Gift første gang 4. april 1806 med Johannes Dahl (1775-1815), der var ejer af Aarhus Mølle.
Gift anden gang 11. april 1823 med ejer af Bygholm Mølle Christian Thansen Guldager (1786-1836).

Med Johannes Dahl fik Kjerstine Fogh seks børn:

Kjerstine Fogh ejede Aarhus Mølle af to omgange. Første gang efter hendes første mand, Johannes Dahl (1775-1815), døde, og hun som enke drev møllen videre efter ham. Det varede indtil hun blev gift med sin anden mand, Christian Thansen Guldager (1786-1836), i 1823. Ved ægteskabets indgåelse overtog Guldager ejerskabet af Aarhus Mølle, hvilket Kjerstine fik tilbage igen, da han døde i 1839. Herefter drev hun møllen videre frem til 1846, hvor hun solgte møllen for en klækkelig sum til Andreas Severin Weis (1815-1889).

Som møllejer skulle Kjerstine Fogh have været særdeles dygtig, og hun blev en velhavende kvinde.

Da hun døde i 1855 indrykkede hendes søn og svigerdatter følgende annonce i Aarhus Stiftstidende:

"Deeltagende Slægt og Venner maae vi herved sørgeligst meddele, at vor brave Moder og Svigermoder Kjerstine Guldager født Fogh, først Enke efter Overkrigscommissair Johannes Dahl, senere Enke efter Chr. Th. Guldager, igaar Formiddag indgik fra denne Verden til et bedre Liv, 75 Aar gl.
Dit Minde, gamle Moder! vil stedse bevares i inderlig Kjærlighed. Mange ere ikke de, der bedre have udfyldt deres Plads her i Verden end Du.
Moesgaard, den 5. Juli 1855
C. Dahl Emilie Dahl"

Litteratur og kilder