Beder

Fra AarhusWiki
Skift til: Navigation, Søgning

Oprindeligt blev Beder benævnt Bithræth, og er en sammentrækning af ordene Bith og ræth, som betyder henholdsvis græsgang og kvægfold. Beder betyder derfor kvægfolden på græsgangen. I 1297 nævnes byen som Bithreth, men fra 1403 har den sit nuværende navn. Byen er anlagt engang før midten af 1100-tallet, da Beder Kirke stammer fra den tid. Der har dog været menneskelig aktivitet i området siden bronzealderen.

Norsminde Havn

Norsminde Havn nævnes første gang i 1272, hvor Erik Menved giver bikoppen i Aarhus ret til at opkræve told af skibene, der ankommer til havnen. Frem til 1814 var trafikken til og fra Norsminde Havn større end Aarhus Havn, hvilket blandt andet skyldtes den store korneksport, man havde til Norge fra Norsminde Havn. Hads Herred producerede store mængder korn, og det var derfor oplagt at benytte Norsminde Havn fremfor Aarhus Havn. Havnen var tættere på, og vejen til Aarhus gennem det nuværende Højbjerg var en farefuld færd. Højberg blev dengang kaldt Skidenpyt, hvor man skulle igennem et svært tilgængeligt skovområde, hvor der også var stor fare for overfald og røverier. Købmanden Hans Broge fra Aarhus benyttede også Norsminde Havn så sent som i 1858, hvor han annoncerede, at Norsminde Pakhus var til salg.

Beder Kirke og præstegård

Den oprindelige Beder Kirke er opført omkring 1150, og blev i løbet af 1300-tallet udvidet og restaureret. Kirken blev udvidet mod vest og fik opført et tårn samt et våbenhus. Udvendigt blev kirken kalket gul. I 1794 blev det gamle tårn fjernet og et nyt opført af kirkens ejer, Friedrich Baron Gyldenkrone, hvis initialer kan ses på vestgavlen.

Både altertavlen og prædikestolen er fra omkring år 1900, og fadet i døbefonten er fra midten af 1500-tallet, og bærer det Habsburgske våben.

Den nuværende præstegård er opført i 1946, efter at den gamle præstegård, som blev opført i 1793, nedbrændte. En bjælke, som har siddet over den gamle præstegårds indkørsel sidder i dag over vinduet i konfirmandstuen. I den er indridset årstallet for opførslen samt initialerne på præsten Michael Hasle, som opførte den gamle præstegård, og hans kone. Der har sandsynligvis ligget præstegårde på samme sted siden kirkens opførelse tilbage i 1100-tallet, da man har fundet, hvad der ligner belægninger fra tidligere gårdspladser på stedet.

Befolkningsudvikling i Beder Sogn

År Befolkning
1801 325
1850 474
1901 696
1930 657
1955 695
1960 675
2015 4586

Kilder

  • J. P. Trap: Danmark, bind 8, Gads Forlag, 1964.
  • Tage Thøgersen: Fra middelalderens Bithræth til nutidens Beder, i Liv og Levned i Beder og Malling Sogne, Støttefonden for Beder-Malling Egnsarkiv, 1992.