Skidenpyt

Fra AarhusWiki

I gamle dage hed Højbjerg Skidenpyt, hvilket ses af gamle matrikelkort over området. Tilbage i 1600-tallet findes navnet som betegnelse for en bæk der løb igennem området og som ikke var særlig ren. Navnet stammer antagelig fra dengang Hads Herredsvejen (den nuværende Oddervej) som oftest bestod af søle og ælte på strækningen mellem Frederikshøj Kro og Højbjerg Torv. Her passerede yderligere et par bække, som løb videre ned gennem skoven med udløb i bugten ved Varna. På strækningen ned mod havet gav bækkene i øvrigt liv til op mod fem vandmøller - bl.a. Thors Mølle.

Skidenpyt, eller Skidenpøt som det også ind imellem benævnes, var ikke just et behageligt sted at færdes. En samling bøller holdt nemlig til her. De generede og forulempede de gennemrejsende bønder, når de havde været på torvet i Aarhus med deres varer. Det gik så vidt, at bønderne ventede på hinanden ved "Tobaksleddet" - omtrent hvor Frederikshøj Kro i dag ligger. Her røg de en pibe tobak, inden turen i samlet flok gik gennem den farlige Skidenpyt.

Det vides ikke med sikkerhed hvornår Skidenpyt skiftede navn til Højbjerg. Det fremgår heller ikke entydig, hvorfra navnet Højbjerg stammer. På topografiske kort kan navnet ses helt frem til slutningen af 1920'erne. Navnet afløses af Højbjerg i forbindelse med udbygningen af villabebyggelsen i 1910'erne og 1920'erne. Bækken er idag rørlagt og dermed delvis forsvundet.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon