Malling

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Malling er en tidligere landsby i Aarhus Kommune. Byen hører til Aarhus Søndre Provsti, Malling Sogn og Aarhus Stift, og var frem til 1970 en del af Beder-Malling Kommune. Fra 2013 blev Beder og Malling set som ét samlet byområde kaldet Beder-Malling.

Historie

Malling hed i 1245 Malend (1465 Malingh), hvilket betyder "stedet med stenede bakker" (oldnordisk "mol": banke af småsten og "und": som er forsynet med). Dette henviser til områdets geografi, som er bakket med stenet jord.

Med ankomsten af jernbanen (Odderbanen) til Malling udviklede byen sig fra landsby til stationsby. Stationsbygningen blev opført i 1883 sammen med en række nye bygninger ved den vej, der fører ned til stationspladsen: En lægebolig (på hjørnet af Bredgade og Starupvej), på Stationspladsen på venstre side en købmandshandel og på højre side et gæstgiveri med rejsestald. Alle fire bygninger findes fortsat. I det hele taget voksede byen og industrien med udgangspunkt i den ældre bebyggelse i området ved stationen. Specielt i 1960’erne og 1970’erne voksede byens parcelhuskvarterer.

Odderbanen blev nedlagt i august 2016 for at ombygge banestrækningen til Letbanen, som efter planen skal køre Odder-Grenå. Etapen Aarhus-Odder åbnede den 25. august 2018.

I 1960 fandtes følgende bygninger og anlæg i Malling: Landbrugsskole (oprettet 1889), bibliotek (i skolen, oprettet 1925), forsamlingshus, kommunekontor, alderdomshjem (opført 1935 og udvidet 1944 og 1956), fodboldbane i anlægget Egelund, mindre lystanlæg mod syd i byen, filialer af Odder Bank, Aarhus Privatbank og Landbosparekassen, andelsmejeri (oprettet 1989, udbygget med osteri 1951), kro og biograf. Af erhvervsvirksomheder fandtes Malling Dampmølle (oprettet 1888), Malling Stavfabrik (grundlagt 1899), Wixor (fabrik for skærekager, tidligere Malling Brødfabrik, oprettet 1931), A/S J. Torstensen (købmands- og tømmerhandel), cementvarefabrik, trævarefabrik, flere større gartnerier, jernbanestationen, postekspedition, og telefoncentral.

Malling Kirke

Malling Kirke stammer fra omkring 1150. Kirken er Danmarks eneste eksempel på en befæstet kirkegård. Dele af befæstningen kan stadig ses i dag. Det er en såkaldt folkeborg med et rundt forsvarstårn, der oprindelig har været 13-14 m. højt og med en voldgrav mod syd, øst og vest samt en ringmur. Kirkens mure er særdeles tykke, og har således kunne tilbyde beskyttelse til egnens befolkning mod de vender, der hærgede langs Jyllands kyster. Malling Kirke rummer også et gravkapel etableret i 1708 for slægten Güldencrone, bosiddende på Vilhelmsborg.

Malling dampmølle - mølle og nu husprojekt

Malling Dampmølle og Savværk blev etableret i 1888 på Østergårdsvej (dengang Vestergade) på initiativ af den driftige købmand, Niels Jensen. I 1893-95 opførtes en flormelsmølle i tre etager, og den blev udvidet flere gange frem til 1922. Virksomheden blev i 1931 til Malling Brødfabrik og blev derefter overtaget af Wixor skærekager. Fabrikken var i drift til ca. 1979 for at blive revet ned i 1980'erne. Derefter lå grunden ubebygget hen, indtil der omkring årtusindskiftet fra Urbanus ApS Ejendomsudviklings side blev skitseret et husprojekt på grunden med titlen "Malling Dampmølle", tegnet af Cebra Arkitekterne. Det vil bestå af 50 boliger, rækkehuse og lejligheder tiltænkt alle aldersgrupper.

Malling Kro

I 1883 søgte Peder Sørensen om bevilling til at oprette kro i Malling. Efter at have fået sin bevilling, blev Peder Sørensen ejer af Beder kro, men det blev svigersønnen, som kom til at drive kroen. I forbindelse med kroens oprettelse blev der i både Beder og Malling bygget stald til de rejsendes heste. Kroen i Malling hed Malling Gjæstgiveri frem til 1914, hvor det fik navnet, Hotel Malling, men blev kendt som Malling Kro.

Malling Bio

I 1800-tallets sidste år gav sognerådet Good Templar logen tilladelse til at oprette to afdelinger i Malling (omkring 1897); en afdeling for mænd kaldet ”Mallings håb” og en for kvinder med navnet, ”Kvindens fred”. Bygningen blev afholdshotel frem til 1919, først under navnet Malling Landbohotel, derefter Turisthotel. Cirka 1943 blev bygningen indrettet til Malling Biograf.

Beder-Malling

I 2012 voksede Malling sammen med Beder, og byen er i dag kendt som Beder-Malling. Byen har 8194 indbyggere. Malling og Beder havde i forvejen et tæt samarbejde, hvilket blandt andet kan ses af B.M.I. - Beder-Malling Idrætsforening og Beder-Malling Boligforening.

Befolkningsudvikling i Malling Sogn

År Befolkning
1801 748
1850 960
1901 1748
1930 1918
1955 1978
1960 2043
2015 5007

Landsbybeskrivelse i Kommuneatlas, 1997

Følgende beskrivelse er citeret fra Århus Kommuneatlas.

Malling ligger nordvest for det stærkt kuperede bakkeland Malling Bjerge. Vest for bymidten løber en lille lavning, hvor Odderbanen føres igennem byen.

Byens profil i landskabet er karakteriseret af den store silobygning, der ligger ved jernbanen.

Malling kendes tilbage til 1245, hvor byen betegnes som Melend. Landsbyen kunne karakteriseres som en slynget vejby, og den ældre gård- og husbebyggelse lå langs den gamle øst-vestgående bygade Malling Kirkevej og Gammel Østergårdsvej. Den tidligere landsby præger ikke byen. Den højtliggende gamle kirke og enkelte ældre landhuse er det eneste, der fortæller om den. Kirken og kirkegården er særlig bemærkelsesværdig ved de bevarede ruiner af et middelalderligt befæstningsanlæg med et markant rundtårn i det sydøstre hjørne.

Bymidten er præget af den udvikling, der fandt sted omkring anlæggelsen af Odderbanen i 1884. Den karaktergivende bebyggelse ligger langs Bredgade og omkring den gamle station. Bredgade er domineret af stationsbyhuse med frontkviste, murværksdekorationer og markerede hjørnepartier. Imellem de typiske stationsbyhuse ligger enkelte ældre småhuse.

Stationen, hotellet og korn- og foderstofforretningen danner en velbevaret helhed omkring stationspladsen. De kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, der knytter sig til Malling, bør man fortsat værne om.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering

Storlandsby.

Geografi og bevoksning

Tre åbne grønne områder, som er af udpræget positiv værdi for deres omgivelser, den centralt liggende krohave, et landbrugsareal ved bindingsværkgården, gården vest for stationsbygningen og det perifere parkanlæg i byens sydlige udkant. Byens åbne pladser og haver er velbevoksede. Nogen gadetræer mangler dog næsten fuldstændigt.

Ved Malling ligger Malling Bjerge, der er 81 meter høje og udgør en del af et randmorænestrøg, som kan følges fra Fløjstrup til Uldrup Bakker ved Horsens Fjord.

Bygninger/Erhverv

Malling fungerer i dag som et servicecenter, men er præget af sin funktion som stationsby på Odderbanen, og mange private virksomheder er placeret langs jernbanelinjen. De private servicevirksomheder findes koncentreret langs Bredgade og i centrum, mens den offentlige sektor har en mere perifer placering. Landsbyens komplekser består af 8 gårde, 452 beboelseshuse med udhuse, 39 bolig/forretninger og 14 etageboliger. Landsbyens funktion bedømt efter de enkelte bygninger må betegnes som 6,1% gård-orienteret, 76,7 beboelses-orienteret, 3,3% offentlig, 1,6% industri, 0,7% med kombinerede funktioner og 2,5% forretninger.

Vejnet

Malling er med et trinbræt tilsluttet Odderbanen, som slynger sig tværs gennem byen. Banen skæmmer dog ikke så meget, fordi den krydser byen på dens smalleste sted og fordi den umiddelbart uden for byen er pakket ind i rigelig beplantning. Bredgade er som forbindelse Aarhus-Odder meget trafikeret; også de øvrige eksterne forbindelser, Fløjstrupvej, Østergårdsvej, Starupvej og Ajstrupvej, er ret trafikerede, mens de øvrige veje som lokale veje ikke har så meget trafik. Vejbelægningen er hovedsageligt asfalt med nogle få grusveje som undtagelser. Fortove er almindelige.

År 1974
Indbyggertal 1700
Antal bygninger 536 enheder fordelt på 609 bygninger
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 11
Særkende for landsbyen/miljøværdi En stor kvalitet ved Malling er, at man i byens centrum på et lille areal kan opleve så mange forskellige indtryk bindingsværkgården med omkringliggende landbrugsarealer, banegården, kroen med krohaven, butikker, værksteder, fabrikker og boliger, alt i alt på et areal på ca. 200 x 200 m2. Men uden for dette centrumområde er Malling blevet offer for ensformigt villakvarterbyggeri.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Stationsbykulturmiljøet - bevaringsstatus

Renoverede bygninger

Malling skole, ca 1960.
Malling skole, 2019. Nikolai Henriksen

Beliggende på Lundshøjgårdsvej 19 finder man Malling Skole bygget i 1959 og indviet d. 6. august selv samme år.

Inden for de første 25 år blev skolen udvidet syv gange, men på trods af dette er antallet af elever dog ikke steget markant:

  • 1970: 433 elever
  • 1984: 575 elever
  • 1989: 459 elever
  • 2001: 568 elever

Malling skole er blevet renoveret flere gange, hvor bygningens facade og struktur er forsøgt bevaret.

Fremtiden

I Malling har man også planer om fortsat at udvide byen, eller i hvert fald at bygge nye boliger på nedrevne grunde. På Starupvej er der påbegyndt nybyggeri, over for den gamle landbrugsskole, der i dag er Efterskolen for Scenekunst.

Byggegrund klar til bebyggelse, 2019. Nikolai Henriksen.

På Gammel Østergårdsvej 6 i den vestlige del af Malling er man også i gang med at bygge nyt. Pro-jektet kaldes ”Malling Dampmølle” og er tiltænkt at skulle bygges på grunden, hvor den gamle dampmølle i Malling stod. Dampmøllen blev i sin tid bygget af Niels Jensen, som var en af de fremtrædende personer, der har gjort Malling til, hvad den er i dag.

Trusler mod og potentiale ved ældre bymiljøer

En trussel mod det ældre bymiljø i Malling er blandt andet de store supermarkedskæder såsom Fakta, Netto og SuperBrugsen. Supermarkedskæderne konkurrerer med de førhenværende købmænd, hvilket allerede var en tendens der kunne ses ved jernbanestationens ankomst i 1884. Her følte Kjøbmand Torstensen sig nødsaget til at tilbyde varelevering til døren via en landrute, da han havde svært ved at lokke kunder til.

Dog findes der stadig eksempler på mindre købmænd i Malling, blandt andet en Elite Købmand, beliggende midt på Bredgade og tæt på stationspladsen.

En anden trussel mod bymiljøet er omfartsvejen Oddervej vest for Malling, der leder bilister udenom byen og derfor mindsker bylivet i og omkring Malling centrum.

Se også

Malling på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Malling

Litteratur og kilder: