Malling Sogn

Fra AarhusWiki
Bredgade med Malling Bio i midten af billedet.

Malling Sogn ligger i Ning Herred i Aarhus Amt. Malling var hovedbyen i Beder-Malling Sognekommune, som i forbindelse med kommunalreformen i 1970 indgik i Aarhus Kommune.

I Malling Sogn findes byerne Malling, Vormstrup, Krekær, Pedholt, Storenor, Lillenor, Ajstrup, Neder Fløjstrup, Synnedrup, Elmose, Norsminde, Starup, Elkær. Desuden sommerhusbebyggelserne Mariendal Havbakker og Ajstrup Strand.

Beder og Malling Kirker

Selvom Malling var hovedbyen i Beder-Malling Sognekommune, var Beder Kirke med sin præstegård områdets hovedkirke, mens Malling Kirke var annekskirke dertil. Sognekommunens præst boede på præstegården i Beder, men var sognepræst i begge kirker.

Begge kirker blev opført omkring 1150 og indlemmet i baroniet Vilhelmsborg, da det blev oprettet i 1673.

Malling Sogn i Beder-Malling sognekommune

I 1842 blev Beder-Malling Kommune dannet som en sognekommune bestående af Beder Sogn og Malling Sogn. Sognekommunen blev ledet af Beder-Malling Sogneråd. I administrationen blev sognekommunen ofte inddelt i tre distrikter. Beder sogn var ét distrikt, imens Malling sogn blev inddelt i to distrikter: et vestre distrikt med Malling og Pedholt som centrum og et østre distrikt med Ajstrup og Neder Fløjstrup som centrum. I 1970 ophørte Beder-Malling med at være en selvstændig kommune, da den indgik i en større kommunesammenlægning og blev lagt ind under Aarhus Kommune.

Befolkningsudvikling i Malling Sogn

1801 748
1850 960
1901 1748
1930 1918
1955 1978
1960 2043
2015 5007

Malling Sogn på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Malling Sogn

Litteratur og kilder