Synnedrup

Fra AarhusWiki

Landsby i Aarhus Kommune, hører under Malling Sogn.

Historie

1578 Synnedrup, udskiftet 1782.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Heden, Synnedrup. Fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Synnedrup ligge på en skråning som er høj mod nordvest og lav mod sydøst, mod Norsminde Fjord. De fire gårde som udgør landsbyen ligger alle koncentreret på én langs sydsiden af Synnedrupvej. Synnedrup er sådan en lille koncentreret enhed, at der næppe kan være tale om skellinjer. Trælinjerne, levnede hegne, hækkene og jorddigerne træder da heller ikke særligt frem.

Bygninger og erhverv:

Vejnet:

Synnedrupvej er meget lidt trafikeret og grenet (Heden) og slynget. Belægningen er asfalt, mens sidevejen Heden er en sandvej. Fortove findes ikke.

År 1974
Indbyggertal 10
Antal bygninger 17 bygninger fordelt på 4 enheder.
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 3
Særkende for landsbyen Synnedrup er udpræget landbrugsorienteret, idet der ikke findes andre bygninger end fire i fuld drift værende gårde. Fra landsbyen ser man mod sydøst og øst ud til Norsminde Fjord, mens udsigten i øvrigt er præget af landbrugsjord. På grund af sin størrelse kan Synnedrup dårligt betegnes som en landsby, og næsten alle former for udvikling vil virke til at ændre landsbyens karakter radikalt.

Kilder: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.bedermallingarkiv.dk/