Neder Fløjstrup

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Neder Fløjstrup er en landsby i Aarhus Kommune, som hører under Malling Sogn. Fløjstrup består af Neder Fløjstrup og Over Fløjstrup, som hører under Beder Sogn.

Neder Fløjstrup hørte i perioden 1842-1970 til Beder-Malling Sognekommune, hvorefter den blev en del af Aarhus Kommune.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Smålandsby.

Bundgaard i Neder Fløjstrup, 2018. Foto: Ib Nicolajsen.

Geografi og bevoksning:

Landsbyen er placereret på en plan flade i terrænet. Bebyg­gelsen ligger samlet langs vejens østside lige op til det kuperede randmorænelandskab ud mod Århus Bugt.

Beplantningen må karakteriseres som ikke særlig fremtrædende, da der næsten ingen beplantning findes. Der er ingen vandområder i landsbyen.

Bygninger og erhverv:

Landsbyens ejendomme består af 2 gårde og 4 beboelseshuse med udhuse.

Vejnet:

De trafikale forhold er indskrænket til Elmosevej, der er en gennemgående bivej, med en del trafik. Det interne vejnets form er ugrenet og retlinet. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt og der eksisterer ingen fortove.

År 1974
Indbyggertal 20
Antal bygninger 18 bygninger fordelt på 6 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige 1
Særkende for landsbyen

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Neder Fløjstrup på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Neder Fløjstrup


Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/

http://www.bedermallingarkiv.dk/

https://digdag.dk/