Beder Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Beder Kirke.
Fotograf: Aage Fredslund Andersen, 1935.

Beder Kirke blev opført i 1150 af Beder Sogns beboere. Kirken, der først kun bestod af kor og skib, blev bygget i runde marksten med tilhugne granitkvadre i kirkeskibets udvendige hjørner samt vindues- og døråbninger og fik træloft.

I sin oprindelige størrelse var kirken meget lille, men i 1300-tallet blev den udvidet mod vest og fik tilføjet et tårn, begge dele udgjordes i tegl- og munkesten. Samtidig fik kirken våbenhus og træloftet blev erstattet med et hvælvet loft. Mange af de gamle, romanske vinduer blev muret til, mens andre blev ombygget til høje, gotiske vinduer. Udvendigt blev kirken kalket gul med vandrette og lodrette striber, formodentlig for at imitere granitkvadre. Kirken fremstod nu i gotisk stil.

I 1794 blev det gamle tårn revet ned og et nyt, der stadig står i dag, opførtes af kirkens daværende ejer, Friederich Baron Gyldenkrone. I kirkens vestmur blev et nyt vindue placeret, men da det hang lavere end kirkens andre vinduer, blev disse sænket, så alle vinduer fik samme højde.

I 1920 opførtes det nuværende kapel, og i 1971 fik kirken nyt orgel. I forbindelse med udskiftningen af orgelet blev kirken gennemrenoveret.

Indvendigt var kirken engang rigt udsmykket med kalkmalerier. Disse er dog nu så ødelagte, at kun to indvielseskors ved kordøren og en vase med plante øverst i midterhvælvingen består.

Kirken var i middelalderen underlagt ærkedegnen ved Aarhus domkapitels tilsyn. I 1673 overdrog kongen patronatsretten til kirken til baron Vilhelm Gyldenkrone i forbindelse med at baroniet, Vilhelmsborg, oprettedes. Kirken fulgte herefter Vilhelmsborg, indtil den overgik til selveje i 1913.

Se også

Beder Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Beder Kirke

Litteratur og kilder