Vilhelm Marselis Güldencrone (1645-1683)

Fra AarhusWiki

Vilhelm Marselis Güldencrone (født Marselis) var lensbaron og godsejer og desuden stamfader til slægten Güldencrone.

Født 1645 i Amsterdam - død 1683.

Vilhelm Güldencrone var søn af Gabriel Marselis (1609-1673), efter hvem han bl.a. overtog Vilhelmsborg og Moesgård, og bror til Constantin Marselis (1647-1699).

Gift 1673 med Regitze Sophie Vind (1660-1692) med hvem han fik seks børn, heriblandt stiftamtmand og gehejmeråd Christian Güldencrone (1676-1746).

I Danmark

I 1661 blev Vilhelm immatrikuleret ved universitetet i Leiden, men kort tid efter har han sandsynligvis taget ophold i Danmark. Her havde hans far i 1662 erhvervet Skumstrup og Moesgård. Ved faderens død 1673 overtog Vilhelm de to godser. Samme år fik han ophøjet Skumstrup til baroniet Vilhelmsborg og på samme tid tog han selv adelsnavet Güldencrone (alternativ stavemåde: Gyldenkrone). I 1678 erhvervede Vilhelm desuden herregårdene Østergaard i Ning herred og i 1680 Urup i Vor herred.

Ved Vilhelms død i 1683 overtog hans kone Regitze Sophie driften af ejendommene, pga. arvingen Christian Güldencrones unge alder.

Litteratur

  • Dansk biografisk leksikon, 2. udgave