Lillenor

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Lillenor er en landsby i Aarhus Kommune, som ligger i Malling Sogn. Lillenor hørte i perioden 1842-1970 til Beder-Malling Sognekommune, men blev derefter en del af Aarhus Kommune.

Historie

1220 Noor, 1463 nor.

Lillenor har i ret betydeligt omfang ændret mønster. Byen har altid været af beskeden størrelse. I begyndelsen af 1800-tallet omfattede den 4 gårde, et bolsted og 3 "huse". De lå tæt på hinanden i en noget uregelmæssig række ori­enteret i nord-sydlig retning og strækkende sig fra den nuværende maskinfabrik i syd 200 meter mod nord, det vil sige lidt længere end i dag. Alle 4 gårde eksisterer stadig, men kun den nordligste ligger på den gamle tomt. Egentligt udflyttede er dog blot to gårde, senest Korskildegård (1875-76), der er placeret tæt på Storenor, hvilket, sammen med byggeri uden for den gamle bondeby, har ændret bebyggelsens hovedretning, således at den nu er orienteret nordvest-sydøst. Samtidigt er byen efterhånden vokset sammen med Storenor. Udflytning med henblik på oprettelse af nye landejendomme har spillet en yderst beskeden rolle.

Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974

Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.

Klassificering:

Kernelandsby i klasse 3.

Lillenor, fotograferet af Ib Nicolajsen, 2018.

Geografi og bevoksning:

Den lig­ger i meget reliefstærkt moræneterræn bag israndslinien Horsens-Malling-Moesgård, hovedsagelig op ad skråningerne på et lille bassin, der mod nord delvis afgrænses af den markante Møllebakke og mod vest af det højtliggende land omkring Ennebakke. De store niveauforskelle giver bebyggelsen et særpræg, som har træk fælles med Fulden. Fra den østlige bassinrand skråner terrænet mod havet, og herfra er der fin udsigt over det åbne vand og Norsminde Fjord. Strukturen i landsbyen er ret løs og det kan skyldes terrænforholdene. Der har i hvert fald været tendens til, at gårdene har forladt den fugtige bassinbund og har etableret sig på højere terrænniveau.

Beplantningen er som helhed ikke særlig fremtrædende.

Bygninger og erhverv:

5 af ejendommene var landbrug og en kombineret servicevirksomhed (WS) og beboelse; de resterende var ren beboelse.

Vejnet:

Norsmindevej er en ret trafikeret bivej, men med en ret perifer placering i forhold til bebyggelsen. Det resterende vejnet har en ret lokal karakter. Det interne vejnets form er ugrenet og slynget. Vejbelægningen består hovedsageligt af asfalt, fortove eksisterer ikke.

År 1974
Indbyggertal 45
Antal bygninger 28 bygninger fordelt på 14 ejendomme
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige
Særkende for landsbyen Lillenor indtager en middelplads på miljørangstigen. Hovedparten af de gamle landbrug er bevaret inden for byområdet, men ligger ret spredt. Bygningsmassen er velholdt, men hæver sig arkitektonisk ikke over et jævnt niveau. Det stærkt kuperede terræn er miljømæssigt et betydeligt aktiv. Udsigten fra Norsmindevej mod byen og det omgivende bakkeland er særdeles fin. Hertil bidrager blandt andet bevoksningen med mange levende hegn og store fritstående træer. Indirekte trækker terrænet imidlertid også i negativ retning ved sin indflydelse på by­strukturen. Miljøsvækkende er endvidere den betydelige gennemgående trafik til og fra sommerhusområderne ved Norsminde og Rude.

Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

Lillenor på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Lillenor

Litteratur og kilder:

Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.

Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv.

http://www.bedermallingarkiv.dk/

https://digdag.dk/