Malling Kirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...
Malling Kirke 1875. Efter tegning i Geodætisk Institut.

Malling Kirke menes opført år 1150. Der var oprindeligt tale om en beskeden kirke, blot 22 meter lang med skib og kor. Den opførtes i kampestenskvadre og havde romanske vinduer.

I 1300-tallet tilføjedes tårn og våbenhus af munkesten fremstillet på stedet. De indvendige trælofter blev erstattet med hvælvinger, længden på kirken blev udvidet til 31 meter, hvilket også er den nuværende længde. I byggeprocessen opførte man tillige et 12 meter højt fæstningstårn på kirkegården. Tårnet var et led i et forsvarsværk, som også omfattende et voldgravsystem. Forsvarsværkerne skulle beskytte kirken og lokalbefolkningen mod overgreb fra de røvere - ikke mindst i form af vendere - der hærgede Østjyllands kyst. Kirken står i det store hele som da, den blev ombygget. Dog fandt ombygning af tårnet sted i 1767.

I 1992 foretoges en renovering, der blandt andet havde til formål at gøre kirkerummet mere lyst og imødekommende. I samme omgang erhvervedes et nyt orgel. Af kirkens inventar springer i øvrigt prædikestolen fra 1660 i øjnene. Den fremstår som et traditionelt barokarbejde udført af billedskærermesteren Peder Jenssøn fra Colding, og den er rigt udsmykket med engle og englehoveder, samt kristne symboler som duen, korset, stiger, spyd, hammer og nagler. Den bemærkelsesværdige altertavle er førreformatorisk og kan muligvis dateres til samme periode som altertavlen i Vor Frue Kirke, der er fra 1478.

Malling Kirke blev på et ukendt tidspunkt inkorporeret i fællesbordet for kannikerne ved Aarhus domkapitel. Da fællesbordets ejendom udskiftedes i 1427, blev kirken tildelt præbendet, Lime. I 1544 døde indehaveren af præbendet, Movrids Mortensen, der var også forstander ved Vor Frue Kloster, og præbendet overførtes herefter til Aarhus Domkapitel med henblik på underhold af læsemesteren og fattige studenter. Ved den følgende opdeling af præbendets gods kom Malling præstebord, herunder Malling Kirke, til at gå til studenterne. I 1638 kom lektoratet imidlertid i besiddelse af al Limepræbendets gods og fik således rådighed over Malling præstebord til gengæld for at påtage sig sognets kirkelige betjening. Da baroniet, Vilhelmsborg, oprettedes i 1673, blev Malling Kirke indlemmet herunder, indtil den overgik til selveje 1. januar 1909.

Se også

Malling Kirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Malling Kirke

Litteratur og kilder