Malling Kirke

Fra AarhusWiki
Malling Kirke 1875. Efter tegning i Geodætisk Institut.
Malling Kirke

Kirken i Malling menes opført år 1150. Der var oprindeligt tale om en beskeden middelalderkirke, blot 22 meter lang med skib og kor. Den opførtes i kampestenskvadre og var i besiddelse af romanske vinduer. I 1300 - tallet tilføjedes tårn og våbenhus af munkesten fremstillet på stedet. De indvendige trælofter blev erstattet med hvælvinger, længden på kirken blev udvidet til 31 meter, hvilket også er den nuværende længde, og man opførte i byggeprocessen tillige et 12 meter højt fæstningstårn på kirkegåden. Tårnet var et led i et forsvarsværk, som også omfattende et voldgravsystem. Forsvarsværkerne skulle beskytte kirken og lokalbefolkningen mod overgreb fra de røvere, ikke mindst i form af vendere, der hærgede Østjyllands kyst. Kirken står i det store hele som dengang, den blev ombygget. Dog fandt der en ombygning af tårnet sted i 1767.

I 1992 fandt der en renovering sted, der blandt andet havde til formål at gøre kirkerummet mere lyst og imødekommende. I samme omgang erhvervedes et nyt orgel. Af kirkens inventar springer i øvrigt prædikestolen fra 1660 i øjnene. Den fremstår som et traditionelt barokarbejde udført af billedskærermesteren Peder Jenssøn fra Colding, og den er som sådan rigt udsmykket med engle og englehoveder, kristne symboler som duen, korset, stiger, spyd, hammer og nagler. Den bemærkelsesværdige altertavle er førreformatorisk, og daterer sig muligvis til samme periode som altertavlen i Vor Frue Kirke, der er fra 1478.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
  • Thorkild Wammen, Malling Kirke. Udvalgte middelalderkirker i Østjylland red. Inger Hørup. Bestil materilae
  • Århus Stiftstidende 26.6.1996.


Se også


Litteratur og kilder